Ανακαίνιση μικρής κουζίνας με πλήρη αξιοποίηση του χώρου της

Μια ανακαίνιση κουζίνας δίνει την ευκαιρία να επανεξεταστεί η λειτουργικότητα της σε σχέση με τις τωρινές ανάγκες του νοικοκυριού και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της καθημερινότητας της οικογένειας.

Το κριτήριο είναι πάντοτε η πλήρης αξιοποίηση του διατιθέμενου χώρου σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ελεύθερου χώρου. Οι ευρύχωρες κουζίνες μπορούν σχετικά εύκολα να επανασχεδιαστούν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το πρόβλημα εμφανίζεται στις μικρές κουζίνες καθώς παλαιότερα οι απόψεις για την οργάνωση της κάτοψης θεωρούσαν την κουζίνα ως χώρο αποκλειστικά για προετοιμασία του φαγητού, δηλ. χώρο περισσότερο βοηθητικό παρά κύριο. Με βάσει αυτή την αντίληψη τα “μαγειρεία”, όπως μπορούμε να δούμε να χαρακτηρίζονται οι κουζίνες σε σχέδια πολυκατοικιών της δεκαετίας του ’60 τοποθετούνταν στο πίσω μέρος του κτιρίου, σε πρασιές, ακόμη και σε φωταγωγό με μικρή δυνατότητα επαρκούς φυσικού φωτισμού. Πολλές φορές δεν διέθεταν μπαλκόνι ή είχαν κάποιο πολύ μικρό.

Σήμερα στα πλαίσια του σχεδιασμού της ανοιχτής κάτοψης (open floor plan) η κουζίνα ενοποιείται με το χώρο του καθιστικού και τα ντουλάπια της αποτελούν μέρος της όλης επίπλωσης χωρίς απαραίτητα δικό της άνοιγμα προς τον εξωτερικό χώρο και μπαλκόνι, καθώς φωτίζεται επαρκώς από τα ανοίγματα του ενιαίου χώρου. Με την ανακαίνιση του διαμερίσματος και ενδεχόμενα τη νέα διαρρύθμιση ο διαθέσιμος για την κουζίνα χώρος μπορεί να είναι πολύ περιορισμένος, οπότε πρέπει να αναζητηθεί λίγος περισσότερος, δηλ. να αφαιρεθεί επιφάνεια από κάποιον άλλο χώρο, π.χ. το καθιστικό από τον οποίο δεν είναι τόσο απαραίτητη. Τυχόν εσωτερικές πόρτες ποτ απομόνωναν το καθιστικό ή την κουζίνα δημιουργώντας σκοτεινά χωλ και διαδρόμους καλό είναι να αφαιρούνται καθώς περιορίζουν οπτικά και λειτουργικά το χώρο. Αν κάποιος τοίχος θεωρείται απαραίτητος μπορεί να παραμείνει για την καλύτερη οργάνωση των ντουλαπιών και να ανοιχτεί κάποιο άνοιγμα για την οπτική ενοποίηση των χώρων. Αντίθετα  αν κάποιος τοίχος ορίζει χωλ ή διάδρομο πρέπει να καθαιρεθεί, ώστε ο χώρος του διαδρόμου να αποδοθεί στην κουζίνα ή το καθιστικό και  να γίνει περισσότερο χρήσιμος.

Όταν ο διαθέσιμος για την κουζίνα χώρος είναι περιορισμένος θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί η αποθηκευτική ικανότητα των ντουλαπιών. Συζητείστε με τον σχεδιαστή και τον κατασκευαστή των ντουλαπιών για τις δυνατότητες που υπάρχουν για το χώρο της κουζίνας σας, για μηχανισμούς και συστήματα για την οργάνωση των ντουλαπιών και τη λειτουργικότητα της κουζίνας μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που διαθέτετε για την ανακαίνιση κουζίνας. Πρέπει να αξιοποιηθεί και η πιο μικρή ελεύθερη γωνιά του χώρου για αποθήκευση τροφίμων και σκευών. 

Ακόμη και στις πιο μικρές κουζίνες είναι δυνατόν να σχεδιαστεί μια λειτουργική νησίδα που μπορεί να συνδυάζει ντουλάπια και πάγκο για φαγητό. Για μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη κυκλοφορία στο χώρο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολυάριθμων συγκεντρώσεων στο σπίτι η νησίδα μπορεί να είναι τροχήλατη και να μετακινείται σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογένειας. Μπορεί να τοποθετηθεί προσωρινά σε κάποιο σημείο του καθιστικού και να λειτουργήσει ως μπαράκι.

Όσον αφορά στις ηλεκτρικές συσκευές μπορείτε να επιλέξετε μικρών διαστάσεων (compact) ή συνδυασμό τους, π.χ. συνδυαστικό φούρνο μικροκυμάτων σε στήλη ανεξάρτητα από τις εστίες. Επίσης ο νιπτήρας μπορεί να καλυφθεί με ξύλο κοπής που εφαρμόζει απόλυτα στο άνοιγμά του αυξάνοντας τον πάγκο εργασίας.

Είναι λοιπόν απαραίτητος έμπειρος σχεδιαστής που θα αξιολογήσει τον τρόπο ζωής σας, θα επενδύσει σ’ αυτόν και θα σχεδιάσει την κουζίνα που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας. Στην κατασκευαστική εταιρία του Ιωάννη Φούσκα θα βρείτε την τεχνογνωσία και τη διάθεση για την πιο επιτυχημένη ανακαίνιση κουζίνας.

 

www.anakainisispitiou.gr

Ιδεές & Λύσεις

Χώρος & Αρχιτεκτονική

Decosoup.com
Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved