Ανακαίνιση και επανάχρηση αγροτικών κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα: η συμβολή τους στο πολιτιστικό τουρισμό

Ανακαίνιση και επανάχρηση αγροτικών κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα: η συμβολή τους στο πολιτιστικό τουρισμό http://clv.h-cdn.co/assets/17/28/1600x800/landscape-1485210999-wyoming-barn-inspired-guest-house-front.jpg

Τα παραδοσιακά αγροτικά κτίσματα, αχυρώνες, στάβλοι, αποθήκες, ελαιοτριβεία, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην κατανόηση της τοπικής κουλτούρας και συμβάλλουν σημαντικά στον καθορισμό του χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Η όμορφη εικόνα που προσφέρουν απειλείται, καθώς πολλά από τα κτίρια αυτά σήμερα δεν χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς και επομένως οδηγούνται σε ερήμωση.

Η επένδυση σε αχρησιμοποίητο περιουσιακό στοιχείο αποτελεί δύσκολη απόφαση, ενώ παράλληλα υφίσταται έντονος ο κίνδυνος της καταστροφής λόγω της συνεχιζόμενης εγκατάλειψης. Ωστόσο, τα αγροτικά αυτά κτίσματα με την ανακαίνιση έχουν τη δυναμική της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας με βιώσιμες νέες χρήσεις, που αυξάνουν το εισόδημα των ιδιοκτητών τους. Ελκυστικές λύσεις αποτελούν η μετατροπή σε χώρους κατοίκησης, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αναψυχής και αγροτουρισμού.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η τάση αναζήτησης αποδράσεων στην ύπαιθρο από τους κατοίκους των αστικών κέντρων. Το πολύβουο γκρίζο περιβάλλον των πόλεων με την πολυκοσμία οδηγεί σε σκέψεις απομόνωσης σε χαλαρωτικό περιβάλλον δίπλα στη φύση αποκομίζοντας βιωματικές εμπειρίες της αγροτικής ζωής.

Αυτή η ζήτηση για μικρές αποδράσεις παρέχει στους αγρότες-ιδιοκτήτες αγροτικών κτισμάτων τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα κτίσματα τους σε καταλύματα διακοπών, μία κίνηση που έχει πολύπλευρα οφέλη. Οικονομικά για τους αγρότες, ευεργετικά για τους επισκέπτες καθώς απολαμβάνουν επιτυχημένες διακοπές αλλά και για το περιβάλλον γιατί επιβεβαιώνονται τα οφέλη της προσαρμοστικής επανάχρησης. Αρχικά αξιοποιείται το διαθέσιμο κτιριακό απόθεμα, οπότε δεν επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλλον με νέες κατασκευές, διατηρείται και αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση κάθε τόπου και οικονομικά η περιοχή γίνεται ελκυστική σε αγοραστές και πιθανούς επιχειρηματίες.

Για επιτυχημένη προσαρμοστική επανάχρηση οποιουδήποτε αγροτικού κτίσματος είναι απαραίτητη η κατανόηση της σημαντικότητας του, η σχέση του με το τοπίο και το εύρος των δυνατοτήτων του για αλλαγή, προσαρμογή και ανάδειξη της νέας χρήσης. Εξετάζονται αρχικά η μορφολογία, τα δομικά υλικά, ο τρόπος κατασκευής του και οι τρόποι επέμβασης για τη νέα χρήση. Κάθε μετατροπή πρέπει να διακατέχεται από σεβασμό προς το κάθε κτίριο, που σημαίνει ότι η προτεινόμενη χρήση πρέπει να προσαρμόζεται στο κτίριο και όχι το αντίθετο, αλλά ταυτόχρονα να εναρμονίζεται με το περιβάλλον και επίσης να σέβεται τις γειτονικές ιδιοκτησίες.

Ο χαρακτήρας του κτιρίου δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αλλοιώνεται, ούτε να αφαιρούνται στοιχεία παρά μόνο τα εντελώς αναγκαία, γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο κύριος σκοπός της μετατροπής, δηλαδή να σωθεί το κτίσμα ως δομή, ως σύμβολο της γεωργικής κληρονομιάς του τόπου.

Τα αγροτικά κτίσματα έχουν λίγα ανοίγματα, καθώς το πολύ φυσικό φως δεν είναι απαραίτητο εκτός ίσως από τα βουστάσια. Κατά την επανάχρηση υφίσταται το ζήτημα της εξασφάλισης επαρκούς φυσικού φωτισμού χωρίς να αλλοιώνεται η φυσιογνωμία του κτίσματος. Θα πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν νέα ανοίγματα και να αξιοποιούνται στο έπακρο τα υφιστάμενα. Όταν η διάνοιξη νέων ανοιγμάτων είναι αναπόφευκτη πρέπει να γίνεται με προσοχή, αποφεύγοντας το μεγάλο μέγεθος, ενώ το υλικό και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των κουφωμάτων θα πρέπει να είναι συμβατά με τα υπόλοιπα ξυλουργικά του κτιρίου. Ιδανική είναι η διατήρηση των υφιστάμενων κουφωμάτων ως εξώφυλλα και η προσθήκη υαλοπινάκων, ώστε να διατηρείται η αρχική όψη του κτίσματος.

barn conversion living room

Όσον αφορά στην κάτοψη, επειδή πρόκειται για δομές με ενιαίο εσωτερικό χώρο, π.χ αχυρώνες, επιλέγεται η open plan άποψη οργάνωσης. Για τυχόν απαραίτητες διαμερισματώσεις επιλέγονται ελαφρά διαχωριστικά στοιχεία, ιδανικά από ξύλο που υφίσταται ως υλικό στο κτίσμα και συνδυάζεται υπέροχα με τις πέτρινες δομές. Ο νέος εσωτερικός χώρος αποκτά ενδιαφέρον με την ενσωμάτωση της εμφανούς δομής της στέγης και οι απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις επιλέγονται σε διακριτικές θέσεις που δεν ενοχλούν.

barn conversion bedroom

Τυχόν ιστορικά χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως πηγάδια, αντλίες νερού διατηρούνται αυτούσια, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αύξηση της αξίας της ανακαίνισης. Τέλος, διαμορφώνεται ο περιβάλλον χώρος λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για φυσικό περιβάλλον, οπότε πρέπει να αποφεύγονται προτάσεις που παραπέμπουν σε προαστιακό τοπίο, όπως κιόσκια, πλακόστρωτα και μη γηγενής φύτευση.

Η επανάχρηση και ανακαίνιση απαιτεί αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και μελέτη της προτεινόμενης λύσης, ώστε να εγκριθεί από αρμόδιες υπηρεσίες. Η όλη διαδικασία απαιτεί έμπειρους μελετητές και κατασκευαστές, που διαθέτει η εταιρία Fouskas construction για επιτυχημένο αποτέλεσμα. 

Fouskas Construction logo new www.anakainisispitiou.gr


 Πηγή εικόνων: https://i.pinimg.com/originals/ee/d3/94/eed3947bfd54757dbe45f5807520721f.jpg 
                         https://cottagelife.com/wp-content/uploads/2015/07/4-1-copy.jpg 

 

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved