Επανάχρηση αγροτικών βοηθητικών κτισμάτων σε κατοικία

Τα αγροτικά κτίσματα βοηθητικής χρήσης συναντώνται πολύ συχνά στην ύπαιθρο, καθώς η παρουσία τους κυρίως παλαιότερα ήταν απολύτως απαραίτητη στη γεωργία και κτηνοτροφία. Επίσης η παρουσία τους ήταν θεμελιώδης για την αίσθηση του τόπου και την σήμανση της διακριτότητας τους. Η αναδιάρθρωση της γεωργίας και κτηνοτροφίας σε συνδυασμό με οικονομικές και δημογραφικές αλλαγές στην ύπαιθρο οδήγησε μεγάλο αριθμό αυτών των κτισμάτων στην εγκατάλειψη.

Ωστόσο, με την επιστροφή των κατοίκων των αστικών κέντρων στην ύπαιθρο για μόνιμη διαμονή, αλλά και την αναζήτηση καταφύγιου διακοπών δίνεται η ευκαιρία της διατήρησης των κτισμάτων αυτών, καθώς η μορφολογία και η τυπολογία τους προσφέρονται για νέες χρήσεις και κυρίως για κατοίκηση.

Η εμπειρία διαβίωσης στους χώρους αυτούς είναι συναρπαστική γιατί η ιδιαιτερότητα της κατασκευής,  η υλικότητα τους προσφέρουν σχεδιαστική αλλά και βιωματική ελευθερία. Η διαβίωση σε κτίρια αυθεντικά ανώνυμης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής είναι απολαυστική. Η κατασκευή τους από τοπικά, φυσικά υλικά, η χωρική τους οργάνωση, η ανθρωπομετρική τους σχεδίαση συμβάλλουν στη διαμόρφωση της άποψης των χρηστών για το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής τους.

Όταν δεν εκτρέφονται βοοειδή, όταν δεν αποθηκεύονται σιτηρά, εργαλεία και μηχανήματα ο στάβλος, ο αχυρώνας, η σιταποθήκη αποτελούν το ιδανικό κέλυφος για τη δημιουργία ενός φιλόξενου σπιτιού: τα δομικά στοιχεία (τοίχοι, οροφή) και το παραδοσιακό ύφος των όψεων. Ταυτόχρονα το μεγάλο ύψος των κτιρίων αυτών και η επιφάνεια τους δίνουν τη δυνατότητα για open plan οργάνωση τύπου loft στον εσωτερικό χώρο με απροσδόκητο σύγχρονο αποτέλεσμα που περικλείεται από κλασικό παραδοσιακό περίβλημα. 

Ωστόσο για την επανάχρηση ενός τέτοιου κτίσματος σε κατοικία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένα στοιχεία για να έχουμε επιτυχημένη παρέμβαση. Αρχικά στα περισσότερα κτίσματα το δάπεδο είναι χώμα και ειδικά στους στάβλους υπάρχει και στρώση άχυρου. Απαιτείται καθαρισμός του υπάρχοντος δαπέδου και κατασκευή πλάκας σκυροδέματος σε διαμορφωμένο υπόστρωμα. Για τελική επίστρωση επιλέγεται συνήθως η τσιμεντοκονία, καθώς το λιτό ύφος της συνδυάζεται άψογα με το απέριττο ύφος του χώρου. ουσιαστική επέμβαση αποτελεί η διεύρυνση της θεμελίωσης των κτιρίων αυτών. Γίνονται εκσκαφές περιμετρικά για έλεγχο της τοιχοποιίας της θεμελίωσης για να γίνουν οι απαιτούμενες ενισχύσεις. Επιπλέον απαιτείται υγρομόνωση για αποφυγή ανερχόμενης υγρασίας. 

Όσον αφορά στο εξωτερικό περίβλημα συνήθως είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή ενδεχόμενα ανεπίχριστη με ξυλοδεσιές χωρίς να αποκλείονται και οι πλινθοδομές. Απαιτείται έλεγχος των ξύλινων σενάζ και συντήρηση τους. Ελέγχεται επίσης και η λιθοδομή ή πλινθοδομή, ώστε να γίνουν ενισχύσεις όταν διαπιστωθούν βλάβες.

Η ξύλινη στέγη των κτισμάτων αυτών δεν έχει τόσο καλή κατασκευή όπως των κατοικιών, οπότε απαιτείται έλεγχος και ενδεχόμενα δομικές ενισχύσεις. Η μορφή της στέγης των βοηθητικών κτισμάτων είναι κατεξοχήν δίρριχτες, χωρίς να αποκλείονται οι μονόρριχτες και σπανιότερα οι τετράρριχτες με εμφανή τον σκελετό από τον εσωτερικό χώρο, ένα ακόμη στοιχείο που διαμορφώνει το ύφος τους. Σε περιπτώσεις κατεστραμμένης στέγης προτείνεται αντικατάσταση της με νέα ίδιας μορφολογίας με την αρχική. Με την ίδια λογική γίνεται η αντικατάσταση των αρχικών κουφωμάτων.

barn renovation exterior

Photo by scs, ltd. - Look for exterior home pictures

Μετά τις εργασίες ενίσχυσης ακολουθούν οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως ύδρευση, αποχέτευση για την κουζίνα και το μπάνιο που λείπουν από την αρχική χρήση, ηλεκτρολογικά και θέρμανση που απαιτούν καλό σχεδιασμό. Ενδεχόμενα οι σωληνώσεις και καλωδιώσεις να απαιτείται να γίνουν εμφανείς και τοπικά να επενδύονται με γυψοσανίδα. Τα απολύτως απαραίτητα εσωτερικά χωρίσματα μπορούν να κατασκευαστούν με οποιοδήποτε ελαφρύ υλικό σε αντίστιξη με το περίβλημα, όπως για παράδειγμα γυψοσανίδα, ξύλο, πάνελς διάτρητα ή όχι ανάλογα με το ύφος που επιλέγεται για το εσωτερικό.

Τελικά η μετατροπή ενός αγροτικού κτίσματος σε κατοικία απαιτεί σχεδιασμό και εργασίες ενδεχόμενα περισσότερες από μία ανακαίνιση κατοικίας και την εμπειρία ειδικών. Η εταιρία του Ιωάννη Φούσκα διαθέτει την εμπειρία και προσφέρει πακέτα ανακαίνισης που προσαρμόζονται στον διαθέσιμο προϋπολογισμό των ιδιοκτητών

.Anakainisi oikiaswww.anakainisispitiou.gr.

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved