Κινητά εσωτερικά χωρίσματα: Μια ευέλικτη επιλογή για γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, καταστήματα κτλ.

Τα εσωτερικά χωρίσματα αποτελούν απαραίτητα δομικά στοιχεία που επιτρέπουν την οργάνωση και το διαχωρισμό των λειτουργιών και των χρήσεων των εσωτερικών χώρων. Από κατασκευαστικής πλευράς τα χωρίσματα διακρίνονται σε:

  • Μόνιμα χωρίσματα.
  • Κινητά χωρίσματα.

Τα μόνιμα χωρίσματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κτιρίου. Συνήθη υλικά κατασκευής μόνιμων διαχωριστικών είναι τα τούβλα (οπτοπλινθοδομές), το οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά και οι τοίχοι από γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες. Σε περίπτωση που θέλουμε να απομακρύνουμε ένα μόνιμο χώρισμα θα πρέπει να καταφύγουμε σε δύσκολες και χρονοβόρες εργασίες όπως κατεδάφιση και απομάκρυνση μπαζών.

διαχωριστικά, γραφεία πηγή εικόνας: architonic

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, των κινητών χωρισμάτων, που τα κάνει δημοφιλή και πλεονεκτικά στις ανακαινίσεις γραφειακών και επαγγελματικών χώρων είναι το μικρό βάρος. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουν μεγάλη ελευθερία στη διαρρύθμιση σε αντίθεση με τους τοίχους από τούβλα, που λόγω μεγάλου βάρους η κατασκευή τους πρέπει να ακολουθεί τον φέρων οργανισμό του κτιρίου.

Η συναρμολόγηση των κινητών χωρισμάτων είναι εύκολη και γρήγορη και γίνεται επιτόπου στο χώρο. Ανάλογα με το είδος του κινητού χωρίσματος, η τοποθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει την συναρμολόγηση ενός σκελετού, πάνω στον οποίο στερεώνονται (συνήθως κουμπωτά) τα βιομηχανοποιημένα πανέλα. Πολλά χωρίσματα ωστόσο είναι αυτοφερόμενα, δεν απαιτούν δηλαδή σκελετό.

Η χρήση των κινητών χωρισμάτων είναι πολύ διαδεδομένη σε κτίρια που χρειάζονται λειτουργική ευελιξία, δηλαδή συχνές αλλαγές στη διαρρύθμιση και στις διαστάσεις των χώρων κτλ. Τέτοιοι χώροι είναι τα γραφεία, οι εκθέσεις, οι αποθήκες, τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα κτλ. Εκτός από τα χωρίσματα που τοποθετούνται από το δάπεδο μέχρι την οροφή, υπάρχουν και χωρίσματα χαμηλού ύψους. Τα χωρίσματα αυτά είναι πρακτικά και μπορούν να προσφέρουν περιορισμένη ιδιωτικότητα σε ανθρώπους που καλούνται να εργαστούν σε κοινούς χώρους, όπως για παράδειγμα σε τράπεζες, μεγάλα γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Τα χαμηλά διαχωριστικά προσφέρουν κατά κύριο λόγο οπτικό διαχωρισμό αλλά δεν προσφέρουν καθόλου ή προσφέρουν πολύ μικρή ηχομόνωση.

Μερικοί τύποι διαχωριστικών έχουν και επιπλέον δυνατότητες. Για παράδειγμα υπάρχουν συρόμενα διαχωριστικά, αναδιπλούμενα στοιχεία, διαχωριστικά τύπου φυσαρμόνικας κτλ. Τα συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται μεταξύ χώρων που χρειάζονται γρήγορη ενοποίηση ή αντίθετα γρήγορο και εύκολο διαχωρισμό. Τέτοιοι χώροι είναι για παράδειγμα οι αίθουσες συγκεντρώσεων, τα εστιατόρια, τα γραφεία, τα πολυκαταστήματα και οι εκθεσιακοί χώροι.

Για προσφορά ανακαίνισης σπιτιού αλλά και για ανακαίνιση γραφείων, εταιρειών, καταστημάτων, ξενοδοχείων κτλ, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Φούσκα που αναλαμβάνει την ανακαίνιση από το στάδιο της μελέτης μέχρι το στάδιο της ολοκλήρωσης του έργου.


www.anakainisispitiou.gr

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved