Ο σωστός αερισμός των εσωτερικών χώρων

Η ποιότητα του αέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υγιεινή διαβίωση των χρηστών στους εσωτερικούς χώρους. Ωστόσο, ο αέρας στους εσωτερικούς χώρους, όχι μόνο δεν είναι καθαρός αλλά τις περισσότερες φορές είναι περισσότερο ρυπασμένος από τον αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι ρύποι, που βρίσκονται στον αέρα των εσωτερικών χώρων, παράγονται από διάφορες πηγές. Για παράδειγμα το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται από την αναπνοή των χρηστών του χώρου, οι υδρατμοί και οι οσμές παράγονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οι χημικοί ρύποι παράγονται από τον καπνό του τσιγάρου, από τα απορρυπαντικά, από τα εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά, από τα σπρέι διαφόρων χρήσεων ακόμη και από τις βαφές, τα βερνίκια και τα δομικά υλικά.

Ακριβώς, επειδή ο εξωτερικός αέρας είναι πιο καθαρός και έχει λιγότερους ρύπους από τον εσωτερικό αέρα, συνιστάται ο τακτικός και επαρκής αερισμός των εσωτερικών χώρων κατοικιών, καταστημάτων, χώρων συνάθροισης κοινού, ξενοδοχείων κτλ. Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τους εξής λόγους για τους οποίους ο σωστός αερισμός των κτιρίων είναι σημαντικός για την υγεία αλλά και την ποιότητα ζωής των χρηστών.

  • Ο τακτικός αερισμός εξασφαλίζει το απαραίτητο οξυγόνο στους ενοίκους ενός χώρου. Ως εκ τούτου, ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα πρέπει να είναι ανάλογος του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο και να είναι ανάλογος με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του χώρου.
  • Ο αερισμός μειώνει τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από την αναπνοή των χρηστών αλλά και απαλλάσσει το χώρο από τις οσμές.
  • Ο αερισμός περιορίζει τη συγκέντρωση υγρασίας σε συγκεκριμένους χώρους, για παράδειγμα στο λουτρό, και μειώνει το φαινόμενο της συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στο κέλυφος των κτιρίων.

Σε μία μελέτη αερισμού οι χώροι χωρίζονται για μεθοδολογικούς λόγους σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία θεωρείται ότι ανήκουν οι κύριοι χώροι, δηλαδή η κουζίνα, το καθιστικό, το χωλ και τα υπνοδωμάτια. Στους χώρους αυτούς ο βαθμός ρύπανσης του αέρα είναι σχετικά περιορισμένος. Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν οι βοηθητικοί χώροι, δηλαδή τα λουτρά, οι κουζίνες, οι αποθήκες, οι χώροι στάθμευσης, τα εργαστήρια, κτλ. Στους συγκεκριμένους χώρους, λόγω των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται παρατηρείται η εμφάνιση ρύπων σε σημαντικό βαθμό, όπως για παράδειγμα υγρασία, σκόνη, πτητικά αέρα, οσμές κ.ά. Ακριβώς, επειδή οι βοηθητικοί χώροι παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό ρύπων, ο αερισμός τους είναι επιτακτικός, όχι μόνο για να απομακρύνονται οι οσμές και η υγρασία από τους συγκεκριμένους χώρους αλλά και για να αποτρέπεται η ρύπανση των υπολοίπων χώρων.

Όσον αφορά στις μεθόδους και στις τεχνολογίες αερισμού, σαφώς ο παλαιότερος και οικονομικότερος τρόπος είναι ο φυσικός αερισμός που συνήθως γίνεται με την κατασκευή ανοιγόμενων κουφωμάτων. Ωστόσο, ο φυσικός αερισμός μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερος αν αξιοποιεί την ιδιότητα του θερμού αέρα να ανυψώνεται, λόγω μικρότερου βάρους σε σχέση με το ψυχρό αέρα. Έτσι, λοιπόν δημιουργώντας ανοιγόμενα κουφώματα σε ψηλά σημεία ενός χώρου εκμεταλλευόμαστε το φαινόμενο του θερμικού ελκυσμού και επιτρέπουμε στον νωπό και ψυχρό αέρα να εισέρχεται στο εσωτερικό ενός κτιρίου ανανεώνοντας την ατμόσφαιρα.

Από την άλλη μεριά ο μηχανικός εξαερισμός, παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, σε μία κατοικία αλλά και σε επαγγελματικούς χώρους αν υπάρχουν δωμάτια (συνήθως λουτρά και δευτερεύοντες χώροι) που δεν διαθέτουν παράθυρα, τότε η μόνη λύση είναι ο μηχανικός εξαερισμός.

Ο σωστός αερισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε κτίρια όπου συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό χρηστών όπως στα ξενοδοχεία, στα κέντρα διασκέδασης, στα αμφιθέατρα, σε πολυκαταστήματα κτλ. Αν προγραμματίζετε ανακαίνιση ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου τότε είναι ευκαιρία να σκεφτείτε ευρύτερα ζητήματα όπως τη θέρμανση του κτιρίου, της εξοικονόμησης ενέργειας, τον κλιματισμός και αερισμό κτλ. Για προσφορά ανακαίνισης κατοικίας ή ξενοδοχείου μπορείτε να απευθυνθείτε στην κατασκευαστική εταιρεία ανακαινίσεων του Ιωάννη Φούσκα.

www.anakainisispitiou.gr

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved