Προϋπολογισμός έργου ανακαίνισης και γιατί είναι σημαντικός

Οποιοδήποτε οικοδομικό έργο είτε πρόκειται για καινούργια οικοδομή είτε για ανακαίνιση θα πρέπει να συνοδεύεται από την απαραίτητη μελέτη, πάνω στην οποία θα γίνουν οι προσμετρήσεις των επιμέρους εργασιών και θα υπολογιστούν οι ποσότητες των εργασιών και των υλικών. Ο τελικός στόχος είναι να καθοριστεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.

Ασφαλώς, το συνολικό κόστος του έργου, θα πρέπει να είναι γνωστό πριν ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες, καθώς για την κατασκευή θα πρέπει εξασφαλιστεί ότι ο εργοδότης διαθέτει τα αναγκαία οικονομικά μέσα. Άλλωστε, ο προϋπολογισμός δίνει τη δυνατότητα επανεκτίμησης πολλών παραμέτρων, έτσι ώστε το κόστος να μπορέσει να αναπροσαρμοστεί.

Αν για παράδειγμα το κόστος μιας ανακαίνισης προκύπτει υψηλότερο από το επιθυμητό, τότε μπορούν να αναθεωρηθούν κάποιες επιλογές υλικών και να επιλεγούν οικονομικότερα υλικά.

Προμέτρηση

Ως προμέτρηση ενός έργου ορίζουμε τον υπολογισμό των ποσοτήτων και των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. Οι προμετρήσεις γίνονται με βάση τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια.  

Προϋπολογισμός

Ως προϋπολογισμό ενός έργου, ορίζουμε τον υπολογισμό του κόστους όλων των επιμέρους εργασιών και ποσοτήτων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και της συνολικής δαπάνης που απαιτείται.

Συνήθως, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να προσαυξηθεί κατά 5-10% έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες, έκτακτες εργασίες, καθυστερήσεις, ζημιές κτλ.

Στον προϋπολογισμό επίσης θα πρέπει να προστεθούν οι δαπάνες καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των μπάζων, οι οποίες έχουν ένα σημαντικό κόστος.

Προσφορές τιμών

Με βάση τα κατασκευαστικά σχέδια και τις προμετρήσεις, ο εργοδότης ή ο μηχανικός θα πρέπει να αναζητήσει τις καλύτερες προσφορές από συνεργεία και προμηθευτές χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα.

Επιμέτρηση

Επιμέτρηση ονομάζεται η μέτρηση στον τόπο του έργου των πραγματικών μεγεθών, ποσοτήτων και εργασιών που έχουν υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου. Οι επιμετρήσεις είναι απαραίτητες για την πληρωμή των εργασιών. Η επιμέτρηση κάθε εργασίας γίνεται αναλυτικά από τις διαστάσεις που μετρούνται επιτόπου.

Στο τέλος γίνεται ο απολογισμός του έργου, που περιλαμβάνει τις δαπάνες των επιμέρους εργασιών και το συνολικό κόστος πραγματοποίησης του έργου.

Όσο πληρέστερη και προσεκτικότερη είναι η αρχική μελέτη και η σύνταξη της προμέτρησης, τόσο οι αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού του έργου είναι μικρότερες. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης θα γνωρίζει από την αρχή το συνολικό κόστος και δεν θα βρεθεί μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Ωστόσο, στην αγορά υπάρχουν κατασκευαστικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ανακαίνιση προσφέροντας πακέτα με fix τιμές. Η επιλογή ενός τέτοιου πακέτου, εξασφαλίζει ότι το τελικό κόστος είναι γνωστό από την αρχή και δεν θα ξεφύγει από τον αρχικό προϋπολογισμό του εργοδότη. Δείτε πακέτα ανακαίνισης σε διάφορες τιμές στην ιστοσελίδα της κατασκευαστικής εταιρείας του Ιωάννη Φούσκα.

 Anakainisi oikiaswww.anakainisispitiou.gr.

Φωτογραφία από Alexas_Fotos από το Pixabay

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved