Επιλογή υλικών για εξωτερικούς χώρους- Μέρος Ι

Παραδοσιακά, η επιλογή των υλικών, είτε για εσωτερικούς είτε για εξωτερικούς χώρους, βασίζονταν κυρίως στην αισθητική, στην απόδοση, στο κόστος και στην αντοχή. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια λόγω και της ολοένα μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, έχει υπεισέλθει στην επιλογή των υλικών το κριτήριο της βιωσιμότητας, δηλαδή του αντίκτυπου που έχει το κάθε υλικό στο περιβάλλον. Σήμερα, λοιπόν οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές, προσπαθούν να προτείνουν υλικά και λύσεις που δεν είναι μόνο όμορφα και ανθεκτικά αλλά και ανταποκρίνονται πολλαπλά στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ένα από τα στοιχεία που πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά, πριν την τελική επιλογή υλικών για εξωτερικούς χώρους είναι οι τοπικές συνθήκες και οι περιορισμοί του χώρου και ιδιαίτερα οι κλιματολογικές συνθήκες. Μια τελική επιλογή υλικών, που δεν ανταποκρίνεται σωστά στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να αυξήσει τις ανάγκες για χρονοβόρες και ακριβές επισκευές, ανακαινίσεις ή ακόμη και ολική αντικατάσταση. Πράγματι, το κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο στη διάρκεια ζωής και την απόδοση των υλικών.

Τα υγρά κλίματα, που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα υγρασίας και συχνές βροχοπτώσεις, συμβάλλουν στην οξείδωση των μετάλλων (σκουριά) και γενικά στην ταχύτερη φθορά των υλικών. Επίσης η όξινη βροχή, που συναντάται συνήθως σε μέρη που είναι ιδιαίτερα μολυσμένα μπορεί να προκαλέσεις σημαντικές φθορές στις επιφάνειες. Ένα εξίσου διαβρωτικό περιβάλλον δημιουργείται και στις παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως λόγω του αλατιού και της υγρασίας.

Ιδιαίτερα ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες είναι τα ξύλα, ακόμη και εκείνα τα είδη που έχουν φυσική αντοχή, όπως είναι για παράδειγμα η τροπική ξυλεία. Οι σημαντικότεροι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η μούχλα που δημιουργείται σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας και η ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή οι ακτίνες UV. Επιβαρυντικές είναι επίσης και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, καθώς ο παγετός μπορεί να προκαλέσει σημαντικές φθορές στα υλικά που έχουν σχισμές ή στα πορώδη υλικά, όπως είναι για παράδειγμα το σκυρόδεμα. Το πιθανό βάρος του χιονιού, πρέπει να υπολογίζεται όταν προβλέπεται η κατασκευή στεγασμένων χώρων στο εξωτερικό περιβάλλον.

Φυσικά, εκτός από τον παγετό και την υγρασία, σημαντική επίδραση στις επιφάνειες των υλικών ασκούν οι υψηλές θερμοκρασίες και η ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο, υπάρχουν υλικά που όχι μόνο ανταποκρίνονται καλά στην ηλιακή ακτινοβολία αλλά την αντανακλούν συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση των τοπικών, περιβαλλοντικών συνθηκών. Η ανακλαστική ιδιότητα των υλικών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αστικά περιβάλλοντα όπου το φαινόμενο των θερμικών νησίδων είναι συχνό και έντονο.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στις απτικές ιδιότητες των υλικών και ιδιαίτερα σε σχέση με τη θερμοκρασία. Για παράδειγμα τα μέταλλα, απορροφούν γρήγορα την θερμοκρασία του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα κατά τους θερινούς μήνες οι επιφάνειες να υπερθερμαίνονται και να είναι ακατάλληλες για χρήση. Αντίθετα, το σκυρόδεμα και το ξύλο απορροφούν με πιο αργούς ρυθμούς τη θερμοκρασίας, διατηρώντας μια πιο σταθερή θερμοκρασία. Η επιλογή των υλικών για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες. Αν λοιπόν προτίθεστε να κάνετε ανακαίνιση στον κήπο ή στους εξωτερικούς χώρους της επαγγελματικής σας επιχείρησης (ξενοδοχείο, μπαρ, εστιατόριο κτλ.) σας συμβουλεύουμε να επισκεφτείτε την κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Φούσκα.

Anakainisi oikiaswww.anakainisispitiou.gr.

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved