Οδηγός αγοράς για τα κουφώματα

Δομικά στοιχεία απαραίτητα για τη μορφολογία των όψεων και τη λειτουργία των χώρων στα κτίρια

Τα ανοίγματα στους τοίχους των κτιρίων είναι απαραίτητα γιατί εξασφαλίζουν, και με το μέγεθος τους ρυθμίζουν την επικοινωνία μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και μεταξύ των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου.

Τα κουφώματα είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα και με τα οποία επιτυγχάνεται ο φυσικός φωτισμός, ο αερισμός, ο ηλιασμός των χώρων και εξασφαλίζεται η θέα στα κτίρια. Επίσης ρυθμίζεται η επικοινωνία των χώρων κατά τη βούληση του χρήστη.

Τα κουφώματα αποτελούν πολύ σημαντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία στη διαμόρφωση της μορφολογίας των όψεων στα κτίρια. Στο εσωτερικό των χώρων τα κουφώματα αποτελούν στοιχεία της διακόσμησης τους και επιβάλλεται η επιλογή τους να εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα στοιχεία οργάνωσης του χώρου.

Τα δομικά στοιχεία που πλαισιώνουν το άνοιγμα στην τοιχοποιία είναι οι παραστάδες, τα υπέρθυρα και οι ποδιές: αυτά αποτελούν τη λεγόμενη κορνίζα του ανοίγματος.

Ενώ παλαιότερα η κορνίζα του ανοίγματος αποτελούσε σημαντική κατασκευή γιατί διαμόρφωνε τις όψεις των κτιρίων, σήμερα έχουμε πιο λιτές μορφές κορνίζας.

Οι παραστάδες κοινά ‘λαμπάδες’ ορίζουν το πλάτος του κουφώματος και συμβάλλουν στην προσαρμογή της κάσας του και στη στεγανότητά του. Άλλοτε επενδύονται με μάρμαρο ή επιχρίονται.

Τα υπέρθυρα ή ανώφλια κοινά ‘πρέκια’ παραλαμβάνουν τα φορτία του ανοίγματος, όταν είναι εμφανή αποτελούν μορφολογικό στοιχείο του ανοίγματος και πολλές φορές χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν το κουτί των ρολών ή τον μηχανισμό των συρόμενων κουφωμάτων.

Οι ποδιές ή κατώφλια κοινά ‘μαρμαροποδιές’ είναι το κάτω μέρος του ανοίγματος. Οι ποδιές των παραθύρων παλιότερα κατασκευάζονταν από ξύλο, ενώ σήμερα είναι μαρμάρινες με ελαφρά κλίση προς τα έξω και προεξέχουν της τοιχοποιίας κατά 3-5 εκ.

Τα κατασκευαστικά μέρη των κουφωμάτων είναι τα πλαίσια, τα φύλλα (πλήρη, υαλοστάσια), τα περιθώρια, τα φύλλα προστασίας και τα εξαρτήματα ανάρτησης, ασφάλειας και λειτουργίας τους.

Τα πλαίσια κοινά ‘κάσες’ αποτελούν το σταθερό μέρος των κουφωμάτων και στερεώνονται στον τοίχο. Κατασκευάζονται από ξύλο, μέταλλο ή από συνδυασμό υλικών.

Τα φύλλα αποτελούν το κινητό μέρος των κουφωμάτων και ανάλογα με τη λειτουργία τους είναι πλήρη ή φέρουν υαλοστάσια, ή συνδυάζουν και τις δύο μορφές.

Τα υαλοστάσια είναι καθοριστικά για τον φωτισμό και ηλιασμό του χώρου και έχουν υαλοπίνακες που εξασφαλίζουν θερμομόνωση και ηχομόνωση (διπλοί με ανάλογο διάκενο), αποφυγή της ηλιακής ακτινοβολίας (αντανακλαστικοί), ασφάλεια (άθραυστοι, πυρασφαλείς).

Τα περιθώρια (αρμοκάλυπτρα) είναι πήχεις ξύλινοι (πάχος 1-2,5 εκ. και πλάτος 6-10 εκ.) επίπεδοι ή με καμπυλωμένα άκρα, ή μεταλλικοί, που καλύπτουν τη συναρμογή της κάσας με την τοιχοποιία.

Τα εξώφυλλα, τα σκούρα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, είναι αναπόσπαστο τμήμα των κουφωμάτων και κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό με τα φύλλα. Προσφέρουν θερμομόνωση, ηχομόνωση και ασφάλεια.

Τα εξαρτήματα ανάρτησης, ασφάλειας και λειτουργίας είναι απαραίτητα για τη στερέωση, ανάρτηση και λειτουργία του κουφώματος. Είναι οι στροφείς (γαλλικοί ‘μπαρτουέλλες’, γερμανικοί ‘πορταδέλες’), διαφόρων ειδών (επιστροφικοί, για βαριά κουφώματα, για υαλόθυρες ασφαλείας). Για τη λειτουργία του κουφώματος απαιτούνται τροχαλίες με οδηγούς για κύλιση, στόπερ για ανακοπή της κίνησης, μηχανισμοί ανέλκυσης για ανασυρόμενα παράθυρα, μηχανισμοί περιέλιξης, οδηγοί, χειρολαβές.

Τέλος τα κλείθρα (κλειδαριές), σύρτες, γάντζοι, παντζουρόβεργες, ανεμοστηρίγματα (‘μάνταλα’) κλπ. είναι τα εξαρτήματα ασφάλειας των κουφωμάτων.

Τα κουφώματα διακρίνονται ανάλογα της θέσης τους στο κτίριο σε εξωτερικά και εσωτερικά, ανάλογα της χρήσης τους σε θύρες (πόρτες) και παράθυρα, ανάλογα της λειτουργίας τους σε ανοιγόμενα, περιστρεφόμενα, ανακλινόμενα, συρόμενα, ανασυρόμενα, ειδικών λειτουργιών, σταθερά.

Τέλος ανάλογα του βασικού υλικού κατασκευής τους διακρίνονται σε ξύλινα, μεταλλικά (σιδηρά, αλουμινίου), συνθετικά, σύνθετα (ξύλο και αλουμίνιο).

Ο σχεδιασμός των ανοιγμάτων και η επιλογή των κουφωμάτων αποτελούν σημαντικό μέρος του σχεδιασμού των κτιρίων, γιατί επηρεάζουν τη μορφολογία των κτιρίων, την ποιότητα του περιβάλλοντος τους και τη λειτουργία τους.

Οι παράγοντες σχεδιασμού των ανοιγμάτων είναι ο καθορισμός αναγκαιότητας φυσικού φωτισμού, ο προσανατολισμός του χώρου σε συνδυασμό με πρόβλεψη μέτρων σκιασμού, η θέα επιθυμητή ή όχι, ο αερισμός με πρόβλεψη ποσοστού απαραίτητα ανοιγόμενων κουφωμάτων με τις ελάχιστες διαστάσεις και η ηχοπροστασία, ώστε ανάλογα των απαιτήσεων επίπεδου θορύβου στους χώρους να λαμβάνεται υπόψη η ηχομονωτική ικανότητα των ανοιγμάτων.

Υπάρχουν περιορισμοί που καθορίζουν τη θέση των ανοιγμάτων στο κτίριο και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των ανοιγμάτων.

Αυτοί είναι ο Κανονισμός Πυροπροστασίας για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης φωτιάς στα γειτονικά κτίρια, ο Κτιριοδομικός Κανονισμός για επαρκή άμεσο ή έμμεσο φυσικό φωτισμό, ο Κανονισμός Πυροπροστασίας, όπου υπολογίζονται ανάλογα τα ανοίγματα για θερμικές απώλειες.

Ακόμη λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

ανοίγματα στο βορρά κατασκευάζονται με τις ελάχιστες αποδεκτές διαστάσεις, ενώ στα ανοίγματα του νότου ελέγχεται το ενεργειακό ισοζύγιο του χειμώνα (ηλιακό κέρδος- απώλειες) και το καλοκαίρι αν είναι απαραίτητη η πρόβλεψη ηλιοπροστασίας.

Τα κριτήρια επιλογής των κουφωμάτων αφορούν την μορφολογία τους για την άρτια ενσωμάτωση τους στην όψη του κτιρίου, αλλά και στο εσωτερικό του, τη λειτουργικότητα τους, τις ιδιότητες τους ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων, την οικονομία ( κόστος κατασκευής, διάρκεια ζωής, εύκολη συντήρηση, δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας).

Πηγή φωτό:

 • http://www.architecturesdesign.com/2009/08/03/modern-architecture-design-building-for-institute-and-living-in-amsterdam/
 • http://www.schueco.com/web/profile_en/profile_07/home/projects/rheinauhafen_koeln
 • http://www.architecturesdesign.com/search/glass+windows+in+green+design
 • http://www.flickr.com/photos/stevecadman/772155372/sizes/z/
 • http://www.flickr.com/photos/ezioman/2944763607/sizes/z/
 • http://faisalcarper.com/search/white+interior+doors+design
 • http://modernwindowshades.com/
 • http://www.flickr.com/photos/uggboy/4624454116/sizes/l/in/photostream/
 • http://www.wooden-blinds-direct.co.uk/shutters/
 • http://flickr.com/photos/lincolnian/252230735
 • http://www.flickr.com/photos/28481088@N00/442182120/
 • http://www.tongda-lock.com/english/product.htm
 • http://www.flickr.com/photos/photogramma1/3531560838/
 • http://www.flickr.com/photos/jronaldlee/4321420148/
 • http://interior-home-decorator.blogspot.com/2010/03/interior-doors-design.html
 • http://luxury-ideas.com/

Σχετικά Άρθρα

 • Ξυλινα κουφώματα που δεν χρησιμοποιούν τροπική ξυλεία Ξυλινα κουφώματα που δεν χρησιμοποιούν τροπική ξυλεία

  Σήμερα, στα κτίρια της Ελλάδας, στα υφιστάμενα, στα νεοαναγειρόμενα αλλά και στις ριζικές ανακαινίσεις, εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Ε.ν.Α.Κ) ο οποίος έχει σκοπό να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ο συγκεκριμένος κανονισμός έχει επηρεάσει σημαντικά την επιλογή των δομικών υλικών, τα οποία θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE. Η συγκεκριμένη σήμανση αποτελεί μια περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του δομικού υλικού.

  ξύλινα κουφώματα

  Photo by - Discover beach style living room design inspiration

  Για τα κουφώματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αναγράφονται είναι τα εξής:

  • Η αντοχή στην πίεση του αέρα.
  • Η στεγανότητα στην υγρασία.
  • Η στεγανότητα στον αέρα.
  • Η ακουστική επίδοση.
  • Η θερμομόνωση.
  • Η βαφή των κουφωμάτων.
 • Τύποι παραθύρων ανάλογα με τον τρόπο που ανοίγουν Τύποι παραθύρων ανάλογα με τον τρόπο που ανοίγουν

  Τα παράθυρα, και γενικά τα κουφώματα, κατηγοριοποιούνται με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα ανάλογα με το υλικό κατασκευής ταξινομούνται σε ξύλινα κουφώματα, αλουμινένια, σιδερένια, από pvc, κλπ. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους κατηγοριοποιούνται σε θερμομονωτικά, ηχομονωτικά κλπ. Όσον αφορά στον τρόπο ανοίγματος, δηλαδή στον τρόπο λειτουργίας, τα παράθυρα ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Στα ανοιγόμενα και στα συρόμενα.

  Τα Ανοιγόμενα κουφώματα:

  Τα ανοιγόμενα κουφώματα παραθύρων προσφέρουν πολύ καλή μόνωση και ασφάλεια. Δέχονται τζάμι, παντζούρι ή ρολό. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να ανοίξουν πλήρως. Το μειονέκτημά τους είναι ότι χρειάζονται αρκετά μεγάλη επιφάνεια για να λειτουργήσουν, δηλαδή ο χώρος μπροστά από τα παράθυρα πρέπει να παραμένει ελεύθερος από έπιπλα και αντικείμενα που εμποδίζουν την ελεύθερη περιστροφή των φύλλων. Επιπλέον δεν συνιστάται η χρήση ρολοκουρτίνας στην περίπτωση ανοιγόμενων παραθύρων.

  Τα τυπικότερα είδη ανοιγόμενων παραθύρων:

  • Απλά ανοιγόμενα, ονομάζονται εκείνα τα κουφώματα τα φύλλα των οποίων περιστρέφονται γύρω από μεντεσέδες, τοποθετημένους στις άκρες του κασώματος. Τα συνηθέστερα ανοιγόμενα κουφώματα είναι μονά ή διπλά.
  • Ανοιγόμενα με ανάκλιση, ονομάζονται τα κουφώματα τα φύλλα των οποίων ανοίγουν κατακόρυφα, με μικρή περιστροφή. Η κίνηση αυτή, προστίθεται συνήθως ως επιπλέον δυνατότητα ανοίγματος. Ο τύπος παραθύρου με ανάκλιση με τον άξονα περιστροφής στο κάτω μέρος είναι κατάλληλος για χώρους όπου δραστηριοποιούνται παιδιά, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί καθώς προσφέρει ασφάλεια.
  • Περιστρεφόμενα κουφώματα (ή Μύλος) ονομάζονται εκείνα τα κουφώματα τα φύλλα των οποίων κινούνται γύρω από ένα μηχανισμό, που είναι τοποθετημένος στη μέση του φύλλου (ή έκκεντρα)
  • Τα Συρόμενα κουφώματα:

   Τα συρόμενα κουφώματα χρειάζονται λιγότερη επιφάνεια για να λειτουργήσουν, καθώς τα φύλλα τους δεν περιστρέφονται ελεύθερα στο χώρο αλλά σύρονται. Το πλάτος ανοίγματος που μπορούν να καλύψουν είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα ανοιγόμενα κουφώματα, καθώς τα φύλλα τους κινούνται πάνω σε ράγες. Μπορούν να σύρονται χωνευτά στον τοίχο, εξωτερικά στον τοίχο ή επάλληλα (το ένα δίπλα στο άλλο).

   Τα τυπικότερα είδη συρόμενων κουφωμάτων.

  • Συρόμενο επάλληλο ονομάζεται το κούφωμα τα φύλλα του οποίου, σύρονται το ένα πάνω στο άλλο. Μπορεί να είναι δίφυλλο ή πολύφυλλο. Το μειονέκτημά αυτών των κουφωμάτων είναι ότι δεν μπορούν να ανοίξουν πλήρως. Παρόλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν πολλούς συνδυασμούς με δύο ή και περισσότερα φύλλα (Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα τριπλό κούφωμα, όπου το μεσαίο φύλλο θα έχει τη δυνατότητα να σύρεται είτε δεξιά είτε αριστερά ή να επιλέξετε ένα τριπλό κούφωμα όπου το μεσαίο φύλλο θα παραμένει σταθερό και θα σύρονται τα πλαϊνά φύλλα).
  • Πτυσσόμενο κούφωμα (με αναδιπλούμενα φύλλα) ονομάζεται το κούφωμα τα φύλλα των οποίων, μαζεύονται στο πλάι σαν φυσαρμόνικα. Το πλεονέκτημα αυτού του κουφώματος είναι ότι μπορεί να ανοίξει πλήρως και να ενοποιήσει αποτελεσματικά τον εσωτερικό χώρο με τον εξωτερικό.
  • Συρόμενο κουφώματα προς τα πάνω (ανασυρόμενο ή καρμανιόλα) ονομάζεται το κούφωμα, τμήμα του οποίου μπορεί να συρθεί κατακόρυφα. Είναι κατάλληλο για παράθυρα, αλλά όταν πρόκειται για μεγάλα ανοίγματα τότε η κατασκευή είναι πιο σύνθετη.

  Τέλος υπάρχουν και τα σταθερά κουφώματα, τα οποία δεν περιλαμβάνουν ανοιγόμενα φύλλα. Τέτοια κουφώματα συνήθως επιλέγονται όταν το άνοιγμα είναι πολύ μεγάλο (για παράδειγμα στις βιτρίνες ή στους θόλους)

 • Μπορώ να επενδύσω με πέτρα τοίχο μετά την τοποθέτηση κουφωμάτων; Μπορώ να επενδύσω με πέτρα τοίχο μετά την τοποθέτηση κουφωμάτων;

  Ερώτηση αναγνώστη

  “Κατασκευάζω ένα σπίτι μόνος μου. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί το χτίσιμο με τα τούβλα. Έχω πρόθεση να επενδύσω κάποιους τοίχους με πέτρα, όπου βρίσκονται παράθυρα. Θα πρέπει αυτή τη διαδικασία να την κάνω πριν την τοποθέτηση κουφωμάτων; Μήπως είναι δυνατό να τοποθετήσω πρώτα τα κουφώματα και αργότερα να επενδύσω τους τοίχους με πέτρα, γιατί τώρα το κόστος είναι απαγορευτικό;”

  Η άποψη μας:

  Η επένδυση των τοίχων με πέτρα μπορεί να γίνει και μετά την αποπεράτωση του σπιτιού, εφόσον το κόστος της είναι απαγορευτικό κατά τη φάση της κατασκευής του σπιτιού.

  Η επένδυση με πέτρα είναι συνυφασμένη με το ύφος του σπιτιού. Αν θέλετε να επενδυθεί και το σόκορο (πάχος) του τοίχου στη θέση των κουφωμάτων πρέπει να επιλέξετε μικρού πάχους πέτρα (φλούδα) για να μην μειώσει πολύ το πάχος της κάσας των κουφωμάτων.

  Αν το πάχος του τοίχου περιμετρικά των κουφωμάτων επενδυθεί με μάρμαρο, η επένδυση του τοίχου θα σταματήσει στο μάρμαρο.

  Τέλος, μπορείτε να διαμορφώσετε κορνίζα περιμετρικά των κουφωμάτων με σοβά με πάχος στο οποίο έχει υπολογιστεί η μελλοντική επένδυση πέτρας. Έτσι η κορνίζα με το πάχος του τοίχου θα παραμείνει επιχρισμένη και η επένδυση πέτρας θα φθάνει μέχρι την κορνίζα.

  Εναλλακτικά μπορείτε να διαμορφώσετε περιμετρικά κορνίζα σταματώντας την επένδυση πέτρας σε απόσταση από το άνοιγμα του κουφώματος περιμετρικά.

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved