Εσωτερικά χωρίσματα: Μια δημοφιλής επιλογή σε ανακαινίσεις χώρων

Εσωτερικά χωρίσματα, ονομάζονται τα κατακόρυφα στοιχεία που διαχωρίζουν των εσωτερικό χώρο σε επιμέρους χώρους. Τα χωρίσματα μπορεί να είναι πλήρη ή να έχουν ανοίγματα. Τα εσωτερικά χωρίσματα μπορεί να διαιρούν τους χώρους σε απόλυτα ανεξάρτητους ή να προσφέρουν μερική απομόνωση των χώρων. Συχνά τα εσωτερικά χωρίσματα, ιδιαίτερα αυτά που προσφέρουν πλήρη απομόνωση, εκτείνονται από το πάτωμα μέχρι την οροφή.

Τα εσωτερικά χωρίσματα χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω ιδιότητες:

Κινητότητα: Κάποια χωρίσματα κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι σταθερά. Υπάρχουν ωστόσο και χωρίσματα που δίνουν τη δυνατότητα της αλλαγής θέσης σε πιθανή αναδιαμόρφωση της κάτοψης. Ανάλογα με το κριτήριο της κινητότητας τα χωρίσματα μπορούν να διακριθούν: α) σε μόνιμα ή σχεδόν μόνιμα χωρίσματα. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι τοίχοι από τούβλα, από ytong, αό σκυρόδεμα κτλ. β) Σε κινητά χωρίσματα: Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα ελαφρά χωρίσματα που διαθέτουν μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό πάνω στον οποίο στερεώνονται πάνελ. γ) Τα ανοιγόμενα ή πτυσσόμενα χωρίσματα: Στην περίπτωση αυτή τα χωρίσματα έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν ένα χώρο αλλά και να ανοίγουν με τέτοιο τρόπο (πχ. φυσαρμόνικα) έτσι ώστε ο χώρος να ενοποιείται ξανά. Αυτά τα χωρίσματα είναι ιδανικά για επαγγελματικούς χώρους, φροντιστήρια, σχολές, αίθουσες εκδηλώσεων κτλ. για χώρους δηλαδή όπου η ευελιξία είναι σημαντικό ζητούμενο.

Αντοχή: Τα εσωτερικά χωρίσματα, που συνήθως δεν ανήκουν στο φέρων οργανισμό του κτιρίου, πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική αντοχή σε κρούση, πίεση, φθορές, στην υγρασία κτλ, χωρίς να παραμορφώνονται. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του χώρου, μπορεί να χρειάζεται το διαχωριστικό να αντέχει και σε κάποιο βάρος, για παράδειγμα όταν θέλουμε να εγκαταστήσουμε ράφια, ντουλάπια, είδη υγιεινής κ.ά.

Ηχομόνωση: Η ηχομόνωση ενός εσωτερικού χωρίσματος εξαρτάται από τη μάζα του χωρίσματος, την ύπαρξη ηχομονωτικού υλικού στο εσωτερικό του χωρίσματος, την ύπαρξη η όχι ανοιγμάτων (πόρτες και παράθυρα).

Πυροπροστασία: Η απαίτηση για αντοχή στη φωτιά των εσωτερικών χωρισμάτων εξαρτάται από την αρχιτεκτονική μελέτη. Η αντοχή στη φωτιά εξαρτάται κυρίως από το υλικό κατασκευής, αλλά και από τις λεπτομέρειες επαφής με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία και από τον τύπο και των αριθμό των ανοιγμάτων.

Δυνατότητα ενσωμάτωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι διέλευσης των εγκαταστάσεων μέσα σε ένα κτίριο: είτε με τη δημιουργία αγωγών (καναλιών) είτε με την ενσωμάτωσή τους μέσα στο χώρισμα.

Η δημιουργία εσωτερικών χωρισμάτων από ελαφρά υλικά (ξηρή δόμηση) αποτελεί μια ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή σε ανακαινίσεις καθώς δεν έχουν βάρος και τοποθετούνται ιδιαίτερα γρήγορα. Για οικονομική προσφορά ανακαίνισης μπορείτε να ζητήσετε τη συμβουλή της κατασκευαστικής εταιρείας του Ιωάννη Φούσκα. Η εταιρεία διεκπεραιώνει ανακαινίσεις από το στάδιο της μελέτης μέχρι το στάδιο της κατασκευής.

Anakainisi oikiaswww.anakainisispitiou.gr.

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved