Γιατί χρησιμοποιούμε ψευδοροφές στα κτίρια;

Ψευδοροφή είναι μια οριζόντια κατασκευή που τοποθετείται κάτω από την επιφάνεια της οροφής. Η ψευδοροφή μπορεί να είναι οριζόντια, να έχει κλίση, να είναι καμπύλη, διάτρητη κτλ. Η απόσταση που απαιτείται να έχει η ψευδοροφή από το ταβάνι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που έχουν σχέση με τη λειτουργία του χώρου, με τις εγκαταστάσεις που θέλουμε να κρύψουμε μέσα στην ψευδοροφή αλλά και με το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε.

Σήμερα, πολλά κτίρια και ιδιαίτερα εκείνα που προορίζονται για επαγγελματικές χρήσεις, τοποθετούν ψευδοροφή καθώς μπορούν να ενσωματώσουν στο κενό μια πληθώρα εγκαταστάσεων, όπως τον εξαερισμό, τον κλιματισμό, το φωτισμό, την πυρασφάλεια κτλ.

Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης ψευδοροφών είναι οι εξής:

  • Για να κρύψουμε δομικά στοιχεία όπως είναι για παράδειγμα τα δοκάρια. Πράγματι, σε χώρους με μεγάλο εμβαδό αναγκαστικά παρεμβάλλονται δοκάρια που διασπούν οπτικά την ενότητα του χώρου. Με τη χρήση ψευδοροφών, τα δοκάρια μπορούν να κρυφθούν και ο χώρος να μοιάζει ενιαίος.
  • Για να ενσωματώσουμε διάφορες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία του κτιρίου, όπως για παράδειγμα τις εγκαταστάσεις του κλιματισμού, του αερισμού, της πυρανίχνευσης και της πυρόσβεσης καθώς και του φωτισμού. Μάλιστα, υπάρχουν ειδικά φωτιστικά, με τυποποιημένες διαστάσεις που μπορούν να τοποθετηθούν αντί των πάνελ. Έτσι λοιπόν  στο κενό που δημιουργείται μεταξύ οροφής και ψευδοροφής μπορεί να περάσει κάθε είδους σωλήνας ή μηχανισμός, ακόμη και οι υδραυλικοί σωλήνες καθώς και τα ηλεκτρικά καλώδια.
  • Για να μονώσουμε ηχητικά και θερμικά ένα χώρο. Στο εμπόριο υπάρχουν πάνελ ψευδοροφών που διαθέτουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
  • Για διακοσμητικούς λόγους. Με τη χρήση γυψοσανίδων, οι αρχιτέκτονες και διακοσμητές μπορούν να δημιουργήσουν ποικίλα σχέδια οροφών, να ενσωματώσουν κρυφό φωτισμό, να τονίσουν κάποιους όγκους με τη χρήση του χρώματος κτλ. Η δημιουργία ψευδοροφών με γυψοσανίδες αποτελεί μια συνήθη πρακτική τόσο στις ανακαινίσεις σπιτιών όσο και στις ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων και στις ανακαινίσεις ξενοδοχείων.
  • Για να βελτιώσουμε την ακουστική ενός χώρου, επιλέγοντας πάνελ με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες. Τέτοιου είδους ψευδοροφές χρησιμοποιούνται απαραίτητα σε ωδεία, μουσικές αίθουσες, θέατρα, αίθουσες διαλέξεων, ακόμη και σε εκπαιδευτικές αίθουσες.  
  • Για να εξασφαλίσουμε πυρασφάλεια. Ανάλογα με τη χρήση του χώρου, οι κανονισμοί μπορεί να απαιτούν τη χρήση υλικών που αντέχουν στη φωτιά συγκεκριμένη ώρα, που εμποδίζουν τη μετάδοση της φωτιάς και που δεν εκλύουν επικίνδυνες ουσίες κατά την καύση.
  • Να μειώσουμε το ύψος του χώρου. Αυτό μπορεί να είναι επιθυμητό για λόγους αισθητικής και αρμονίας του χώρου. Επίσης, ένας χώρος με χαμηλότερο ύψος μπορεί να θερμανθεί ταχύτερα και οικονομικότερα.

Για συμβουλές σε κάθε είδους κατασκευαστικό πρόβλημα επισκεφτείτε την κατασκευαστική εταιρεία ανακαινίσεων του Ιωάννη Φούσκα ή επισκεφτείτε το blog της  εταιρείας για να πάρετε πρωτότυπες και εφαρμόσιμες ιδέες.

Anakainisi oikiaswww.anakainisispitiou.gr.

 

Φωτογραφία από Gossmann Spanndecken από το Pixabay

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved