Ψευδοροφές: Τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται και από ποιά υλικά κατασκευάζονται

Οι ψευδοροφές χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια, ευρύτατα, λόγω της αύξησης του δυναμικού παλιών διαμερισμάτων και καταστημάτων που χρειάζονται άμεση, γρήγορη και οικονομική ανακαίνιση, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μία τυπική ψευδοροφή αποτελείται από τα εξής μέρη:

Α. Από ένα φέρον σκελετό (ονομάζεται και αλλιώς φορέας). Ο σκελετός αυτός είναι ένα σύστημα δικών που διατάσσεται σε κατάλληλο κάναβο και ο οποίος κρεμιέται από την οροφή. Οι δικοί συναρμολογούνται μεταξύ τους με ειδικό τρόπο, για παράδειγμα κουμπώνουν ο ένας μέσα στον άλλον.

Β. Από τα στοιχεία ανάρτησης. Τα στοιχεία αυτά συνδέουν τις δοκούς με τα πάνελ.

Γ. Τα στοιχεία πλήρωσης (ονομάζονται και αλλιώς πάνελ ψευδοροφής). Τα πάνελ είναι συνήθως πλάκες σε διάφορες διαστάσεις. Το υλικό των πάνελ, καθορίζει συνήθως και την κατασκευή των δοκών και τα στοιχεία ανάρτησης.

Οι ψευδοροφές, έχουν το πλεονέκτημα ότι τοποθετούνται πολύ γρήγορα, ακόμη και σε μία ημέρα, καθώς τα τμήματα είναι προκατασκευασμένα (δηλαδή έχουν κατασκευαστεί στο εργοστάσιο) και το μόνο που απαιτείται στην οικοδομή είναι η επιτόπου συναρμολόγησή τους. Οι τεχνίτες- εγκαταστάτες ψευδοροφών είναι εξοικειωμένοι και εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτά τα συστήματα και έτσι γνωρίζουν την σωστή τοποθέτησή της ψευδοροφής.

Σε περίπτωση που τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα ή εξαερισμός τότε αφαιρούνται κάποιες πλάκες και στη θέση τους μπαίνουν τα φωτιστικά. Είναι αυτονόητο ότι τα φωτιστικά πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα πάνελ.

Οι ψευδοροφές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Α. Τις ψευδοροφές με χρήση κονιαμάτων. Στην περίπτωση αυτή, κρεμιέται από την οροφή ένας μεταλλικός σκελετός και πάνω του τοποθετείται ένα μεταλλικό πλέγμα. Πάνω σε αυτό το πλέγμα κατασκευάζεται η οροφή με την εφαρμογή κονιάματος. Αυτός ο τύπος ψευδοροφής δεν τοποθετείται τόσο γρήγορα καθώς το κονίαμα απαιτεί επιτόπου τοποθέτηση και χρόνια για να στεγνώσει.

Β. Ψευδοροφές με διάφορα προκατασκευασμένα πάνελ.

Τα πάνελ κατασκευάζονται με βιομηχανικές προδιαγραφές από διάφορα υλικά. Έτσι, στο εμπόριο κυκλοφορούν ξύλινα, συνθετικά, μεταλλικά, πλαστικά ακόμη και γυάλινα πάνελ.

Μεγάλη ποικιλία, διαθέτουν τα συνθετικά πάνελ, τα οποία μπορεί να κατασκευαστούν από ορυκτές ίνες, από γυψοσανίδες, ακόμη και από τσιμεντόπλακές.

Πολλά τμήματα των ψευδοροφών είναι ανακυκλώσιμα, όπως ο μεταλλικός σκελετός και τα μεταλλικά. Έτσι σε περίπτωση αποξήλωσης και αποσυναρμολόγησης, τα μεταλλικά στοιχεία μπορούν να δοθούν για ανακύκλωση.

Για ανακαινίσεις κάθε είδους και για προσφορά ανακαίνισης, καλό είναι να απευθυνθείτε σε γραφεία που έχουν εμπειρία και διαθέτουν συνεργαζόμενα συνεργία, όπως το γραφείο ανακαινίσεων του Ιωάννη Φούσκα, έτσι ώστε η εργασία σας, να γίνει γρήγορα, οικονομικά και χωρίς απρόοπτα.

Anakainisi oikiaswww.anakainisispitiou.gr.

 

Φωτογραφία από Gossmann Spanndecken από το Pixabay

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved