Ανακαίνιση κατοικίας – Συμβουλές διαχείρισης

Ανακαίνιση κατοικίας – Συμβουλές διαχείρισης Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αθήνα από την κατασκευαστική εταιρεία Ιωάννης Φούσκας. Η ανακαίνιση προέβλεπε αποξηλώσεις δαπέδων, καθαιρέσεις τοίχων, αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων και αλλαγές στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγ

Αν σκοπεύετε να ανακαινίσετε την κατοικία σας, μπορείτε να αναθέσετε την ανακαίνιση σε ειδικούς ή να προσπαθήσετε να την διαχειριστείτε μόνοι σας. Στην δεύτερη περίπτωση μπορεί να «εξοικονομήσετε» το έξοδο της αμοιβής του ειδικού, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να χάσετε χρόνο, την ησυχία σας και τελικά να μην επιτύχετε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η κατασκευαστική εταιρεία Ιωάννης Φούσκας αναλαμβάνει ανακαινίσεις χώρων απο το στάδιο της μελέτης μέχρι την τελική παράδοση.

Τα μεταχειρισμένα διαμερίσματα αποτελούν για κάποιους τη μόνη λύση για την απόκτηση στέγης, ειδικά στη σημερινή εποχή, που η αγορά ενός καινούργιου φαντάζει δύσκολη εώς και αδύνατη υπόθεση. Επιπλέον αγοράζοντας μεταχειρισμένη κατοικία μπορεί κάποιος να αποκτήσει μεγαλύτερους χώρους σε χαμηλότερη τιμή. Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα της ανακαίνισης του συγκεκριμένου χώρου και φυσικά του κόστους που απαιτείται.

Ωστόσο, και εκείνοι που αποφασίζουν να αγοράσουν καινούργια κατοικία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να προβούν σε ανακαίνιση για να εκσυγχρονιστούν από πλευράς ποιότητας διαβίωσης, αισθητικής και λειτουργικότητας. Άλλωστε, μόνο όταν ζει κάποιος στο σπίτι του μπορεί να καταλάβει τα πραγματικά προβλήματα του χώρου.

Όσον αφορά στην ανακαίνιση, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, ώστε να διαμορφώσετε το ιδανικό χώρο, όπως τον έχετε φανταστεί ή όπως ενδεχόμενα τον έχετε δει σε κάποιο περιοδικό.

Μια ανακαίνιση απαιτεί μια σειρά από συσχετιζόμενες εργασίες με συγκεκριμένους στόχους, όπως η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των περιορισμών κόστους, χρόνου και ποιότητας. Τα στάδια των εργασιών για το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα είναι:

 • Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από το χώρο επέμβασης.
 • Συσχετισμός υπάρχουσας κατάστασης με τα υπάρχοντα σχέδια (αρχιτεκτονικά- στατικά).
 • Καταγραφή των θέσεων των δομικών στοιχείων (υποστυλώματα, τοιχία, δοκοί), των δικτύων και των σωληνώσεων.
 • Καταγραφή ζημιών από χρήση, κατάστασης δικτύων εξυπηρέτησης (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρολογικά) και διερεύνηση τρόπων αποκατάστασης τους.
 • Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τον περιβάλλοντα χώρο (τρόπος απόθεσης και αποκομιδής των άχρηστων και των προϊόντων καθαιρέσεων, δυνατότητα στάθμευσης αυτοκινήτων μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών, προσανατολισμός των χώρων για επιλογή βιοκλιματικών λύσεων).
 • Σχεδιασμός του έργου με διαμόρφωση νέας αρχιτεκτονικής λύσης, καθορισμό των απαραίτητων εργασιών, προμετρήσεις υλικών και εργασιών, σύνταξη προϋπολογισμού του έργου και χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων εργασιών.

Οι εργασίες που συνήθως απαιτούνται για πλήρη ανακαίνιση μιας κατοικίας είναι καθαιρέσεις (νέα διαρρύθμιση), γυψοσανίδες για τη δημιουργία νέων διαχωριστικών, επιστρώσεις νέων δαπέδων ή φρεσκάρισμα (τρίψιμο, γυάλισμα) των παλαιών, αλλαγή κουφωμάτων, μπάνιου, ντουλαπιών κουζίνας, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αλλαγή τρόπου θέρμανσης (φυσικό αέριο) αν είναι εφικτή, βάψιμο.

Για βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου μας μπορούμε να προχωρήσουμε σε ενεργειακή αναβάθμιση με βελτίωση της θερμομόνωσης, τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων, τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, πρόβλεψη συστημάτων φυσικού αερισμού, επιλογή οικονομικών συστημάτων φωτισμού (έξυπνο σπίτι). Αν θέλετε να κάνετε φθηνή ανακαίνιση θα πρέπει να είστε ακόμη πιο προσεκτικοί ελέγχοντας ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν δεν είναι χαμηλής ποιότητας. Για αυτό το λόγο δεν πρέπει να επιλέξετε μια εταιρεία ανακαινίσεων με αποκλειστικό γνώμονα την χαμηλή τιμή αλλά κυρίως με βάση την ποιότητα των υλικών, την παροχή των υπηρεσιών και την εμπειρία.

Μπορείτε να αναθέσετε την ανακαίνιση του σπιτιού σας σε ειδικούς ή να την διαχειριστείτε μόνοι σας. Στην δεύτερη περίπτωση μπορεί να «εξοικονομήσετε» το έξοδο της αμοιβής του ειδικού, αλλά υπάρχει περίπτωση να χάσετε χρόνο, την ησυχία σας και τελικά να μην επιτύχετε το αναμενόμενο αποτέλεσμα από κατασκευαστική και αισθητική άποψη. Υπάρχει επίσης περίπτωσης να σας κοστίσει ακριβότερα η ανακαίνιση καθώς οι μηχανικοί αφενός επιτυγχάνουν καλύτερες τιμές εργατικών και αγοράς υλικών και αφετέρου προλαμβάνουν τα λάθη.

Αν τελικά επιλέξετε τους ειδικούς (αρχιτέκτονες, μηχανικούς, διακοσμητές), φροντίστε να υπογράψετε μαζί τους ιδιωτικό συμφωνητικό. Τυπικά ένα ιδιωτικό συμφωνητικό περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που υπογράφεται και από τις δύο πλευρές, αναγράφεται η γενική περιγραφή του έργου, το ονοματεπώνυμο του ανάδοχου του έργου και το δικό σας σαν ιδιοκτήτη.
 • Αναφέρονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή απέναντι στον ιδιοκτήτη, τα χρονικά όρια παράδοσης και το χρονοδιάγραμμα του έργου, οι ποινικές (και οικονομικές) ρήτρες σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης ή σε περίπτωση προβλημάτων ή κακοτεχνιών.
 • Η πλήρης και λεπτομερής τεχνική περιγραφή του έργου, με λεπτομερή καταγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε μέρος του έργου (π.χ. στους τοίχους, τις οροφές, τα κουφώματα, τις εγκαταστάσεις, κλπ) επισυνάπτεται σαν παράρτημα του συμφωνητικού (συγγραφή υποχρεώσεων).
 • Τα σχέδια και τις μελέτες του έργου, οι οποίες επίσης επισυνάπτονται και αποτελούν (όπως και η τεχνική περιγραφή) αναπόσπαστο κομμάτι του συμφωνητικού.
 • Στο συμφωνητικό αναγράφεται το συνολικό τίμημα του έργου, η προκαταβολή και οι επί μέρους πληρωμές με βάση την πρόοδο εργασιών.

Πριν την υπογραφή του συμφωνητικού διευκρινίζονται οι τυχόν ασάφειες και λύνονται οι τυχόν απορίες.

Σχετικά Άρθρα

 • Ανακαίνιση σπιτιού και ευκαιρίες ανακύκλωσης Ανακαίνιση σπιτιού και ευκαιρίες ανακύκλωσης

  Μια ανακαίνιση σπιτιού δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά νέα υλικά και να απομακρύνετε όλα τα παλιά. Μπορείτε να ανακυκλώσετε κάποια από τα παλιά υλικά και να τα χρησιμοποιήσετε κατά την ανακαίνιση. Θα προσδώσουν γοητεία στο χώρο και θα μειώσουν τον προϋπολογισμό της ανακαίνισης.

 • Αναβάθμιση του εσωτερικού χώρου της κατοικίας: Αύξηση της αξίας της Αναβάθμιση του εσωτερικού χώρου της κατοικίας: Αύξηση της αξίας της

  Οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό του σπιτιού στοχεύουν στη δημιουργία προϋποθέσεων σύγχρονης διαβίωσης μέσα σε αυτό. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και στη βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου με εσωτερικές διαρρυθμίσεις.

 • Ανακαίνιση μπάνιου: Μια ευκαιρία ανανέωσης του χώρου Ανακαίνιση μπάνιου: Μια ευκαιρία ανανέωσης του χώρου

  Η ανακαίνιση του μπάνιου μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύκολη και να περιλαμβάνει επιλεγμένες προσθήκες ή στοχευμένες αλλαγές που σκοπό έχουν την ανανέωση της διακόσμησης του χώρου. Τέτοιες απλές ανακαινίσεις, περιορίζονται συνήθως στην αντικατάσταση του εξοπλισμού (πχ. βρύσες, κρεμάστρες κτλ.) και σε αλλαγές διακοσμητικών στοιχείων. Ωστόσο, η ολική ανακαίνιση του μπάνιου αποτελεί μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία καθώς μπορεί να περιλαμβάνει αποξηλώσεις επενδύσεων (πχ. των πλακιδίων του δαπέδου και των τοίχων), αποξηλώσεις των ειδών υγιεινής, επανασχεδιασμό των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ή ακόμη και καθαιρέσεις τοίχων.

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved