Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος της ανακαίνισης επαγγελματικού χώρου

Η ανακαίνιση αποτελεί φυσικό στοιχείο του κύκλου ζωής των κτιρίων. Είτε πρόκειται για αναβάθμιση ζωτικών συστημάτων, είτε για επικαιροποίηση διακοσμητικών παρεμβάσεων είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του κόστους της αντίστοιχης παρέμβασης. Ειδικά στην ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου ο υπολογισμός κόστους γίνεται επιτακτικότερος καθώς πρόκειται για υψηλή δαπάνη. 

Υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν το κόστος ανακαίνισης ενός επαγγελματικού χώρου, όπως είναι η θέση του, η χρήση του, το είδος του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται, ο οικοδομικός και κτιριοδομικός κανονισμός κλπ.

Το κόστος για την ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου δεν σχετίζεται μόνο με τη θέση του στο κέντρο της πόλης ή σε συνοικία, αλλά και αν βρίσκεται σε μεγάλο αστικό κέντρο ή μικρότερη πόλη. Η κάθε περίπτωση παρουσιάζει τις δικές της δυσκολίες όσον αφορά στις αποξηλώσεις, την αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων, τη μεταφορά υλικών, τον τρόπο εργασίας των συνεργείων που συνεπάγεται και αυξομείωση του χρόνου κατασκευής. Είναι προφανές ότι οι καθυστερήσεις ανεβάζουν το κόστος ανακαίνισης.

Η χρήση του επαγγελματικού χώρου επηρεάζει το κόστος ανακαίνισης, καθώς σε κάποιες χρήσεις απαιτούνται φινιρίσματα υψηλής αισθητικής, σε χρήσεις υψηλής κυκλοφορίας ατόμων απαιτούνται υλικά μεγάλης αντοχής, ενώ σε εξειδικευμένες χρήσεις, π.χ. χώροι υγείας απαιτούνται υλικά και δομές ειδικών προδιαγραφών.

Επίσης το είδος του κτιρίου που στεγάζεται η επαγγελματική χρήση επηρεάζει το κόστος ανακαίνισης. Εάν πρόκειται για ιστορικό κτίριο (διατηρητέο) όλες οι επεμβάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών νεοτέρων μνημείων, οπότε το κόστος αυξάνεται, καθώς απαιτούνται εξειδικευμένα υλικά διαμορφωμένα σύμφωνα με τη μορφολογία του κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται τα υλικά του εμπορίου που είναι οικονομικότερα και ταυτόχρονα απαιτούνται συνεργεία τεχνιτών εξειδικευμένων που αμείβονται περισσότερο.

Ο οικοδομικός κανονισμός υπαγορεύει κατασκευές που επηρεάζουν το κόστος, όπως για παράδειγμα σε μεγάλους χώρους συνάθροισης κοινού απαιτούνται περισσότεροι χώροι υγιεινής, χώροι για το προσωπικό, μεγαλύτεροι χώροι για κουζίνα, παρασκευαστήριο, σχεδιασμός για ΑΜΕΑ, όπως ράμπες, οδεύσεις, WC ΑΜΕΑ κλπ.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της ανακαίνισης καθορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Ωστόσο ο καλός σχεδιασμός και η διαχείριση μιας ανακαίνισης μπορεί να εξασφαλίσει μία οικονομικά αποδοτική εκτέλεση, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες δαπάνες. Η έρευνα αγοράς και η λήψη προσφορών υλικών και εργασιών, ο προγραμματισμός της ακολουθίας των εργασιών, η διάρκεια τους, η ταυτόχρονη εκτέλεση κάποιων από αυτές μπορούν να περιορίσουν αρκετά περιττές δαπάνες.

Ουσιαστικό όφελος μπορεί να αποκομιστεί από την επιλογή κατάλληλων υλικών, δηλ. με τις προδιαγραφές που απαιτεί η χρήση του χώρου. Φαινομενικά ακριβά υλικά, λόγω των ιδιοτήτων τους μπορεί να αποδειχθούν φθηνά λόγω της αντοχής και της μεγάλης διάρκειας ζωής τους. Τέλος δεν πρέπει να αγνοηθεί η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής εταιρίας, της οποίας η σημαντική εμπειρία και βαθιά τεχνογνωσία μπορεί να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους υπέρμετρης αύξησης του κόστους, να μειώσει το χρόνο ανακαίνισης στον ελάχιστο απαιτούμενο και να προσφέρει ένα επαγγελματικό χώρο που να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης και να εκπληρώνει τις προσδοκίες της. Η τεχνική κατασκευαστική εταιρία του Ιωάννη Φούσκα έχει αναδειχθεί σε άξιο και καλό συνεργάτη για έργα ανακαίνισης και όχι μόνο για ιδιώτες και επαγγελματίες.

Anakainisi oikiaswww.anakainisispitiou.gr.

 

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved