Το πολεοδομικό - ρυμοτομικό σχέδιο

Το πολεοδομικό - ρυμοτομικό σχέδιο By U.S. Army Map Service [Public domain], via Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_Tainan_City_Plan.jpg

Τι είναι η οικοδομική άδεια;

Προκειμένου να κατασκευαστεί μια οικοδομή, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να καταθέσει αίτηση στο πολεοδομικό γραφείο που ανήκει το οικόπεδο. Φυσικά η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τις απαραίτητες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογική κλπ). Όλες οι μελέτες πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον αντίστοιχο μηχανικό, θα πρέπει να πληρούνε τις τεχνικές προδιαγραφές και να υπακούουν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό/ ΓΟΚ. Αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος όλων των μελετών τότε εκδίδετε η άδεια και επιτρέπεται η δόμηση του νέου κτιρίου.

Τι είναι το σχέδιο πόλης ή Πολεοδομικό σχέδιο ή Ρυμοτομικό σχέδιο;

Είναι το σχέδιο που:

  • Καθορίζει τα όρια μεταξύ ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων. Οι ιδιωτικοί χώροι είναι τα οικοδομικά τετράγωνα, όπου μέσα σε αυτά οικοδομούνται και οι πολυκατοικίες. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι δρόμοι, οι πλατείες, τα γήπεδα, τα σχολεία κλπ. Οι γραμμές που χωρίζουν τους ιδιωτικούς από τους κοινόχρηστους χώρους ονομάζονται ρυμοτομικές γραμμές.
  • Εξειδικεύει επιμέρους λειτουργίες, δηλαδή σε ποια σημεία θα τοποθετηθεί σχολείο και πόσα τετραγωνικά μέτρα θα χρειαστούν, ποιοι δρόμοι θα αποκτήσουν εμπορική δραστηριότητα κλπ
  • Δίνει κανόνες που καθορίζουν τη μορφή του κτιρίου αλλά και του αστικού χώρου (μέγιστο ύψος κτιρίου, τρόπος σύνδεσης των κτιρίων μεταξύ τους κλπ). Συνήθως, μέσα στο οικοδομικό τετράγωνο υπάρχει και μια δεύτερη γραμμή που ονομάζεται οικοδομική γραμμή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής;

  • Η ρυμοτομική γραμμή καθορίζει τον ιδιωτικό χώρο.
  • Η οικοδομική γραμμή δηλώνει τα όρια μέσα στα οποία μπορεί κανείς να κτίσει. Για παράδειγμα ένα οικόπεδο μπορεί να συνορεύει με το πεζοδρόμιο (ρυμοτομική γραμμή) αλλά το κτίριο θα πρέπει υποχρεωτικά να κτιστεί 2 μέτρα ποιο μέσα (οικοδομική γραμμή). Ο χώρος που «περισσεύει» ονομάζεται πρασιά ή προκήπιο.

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

Τι είναι το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου

Το ποσοστό κάλυψης ενός οικοπέδου αντιπροσωπεύει τη μέγιστη επιφάνεια που μπορεί να καλυφθεί με κάποιο κτίσμα.

Παράδειγμα 1: Αν έχουμε ένα οικόπεδο 100τ.μ και αν το ποσοστό κάλυψης είναι 40%, τότε το κτίριο μπορεί να καταλαμβάνει στο έδαφος επιφάνεια 40 τ.μ. Φυσικά σε ύψος μπορεί να έχει περισσότερους ορόφους.

Παράδειγμα 2: Αν έχουμε ένα οικόπεδο 200τμ. Και το ποσοστό κάλυψης είναι 70%, τότε το κτίριο μπορεί να καταλαμβάνει επιφάνεια 150τ.μ Χ 0,70 = 105 τ.μ

Παράδειγμα 1:

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

Παράδειγμα 2:

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

Τι είναι ο συντελεστής δόμησης ενός οικοπέδου

Είναι ο αριθμός, ο οποίος αν πολλαπλασιαστεί με το εμβαδόν του οικοπέδου, δίνει το εμβαδόν του κτιρίου που μπορεί να κτιστεί σε ένα οικόπεδο.

Παράδειγμα 1: Αν έχουμε ένα οικόπεδο 400 τμ. και ο συντελεστής δόμησης είναι 2.00 τότε όλο το κτίριο μπορεί να έχει εμβαδόν 400τμ. Χ 2.00 = 800 τμ.

Παράδειγμα 2: Αν έχουμε ένα οικόπεδο 250 τμ. Και ο συντελεστής δόμησης είναι 0,6 τότε όλο το κτίριο μπορεί να έχει εμβαδόν 250τμ. Χ 0,60 = 150 τμ.

thedecobook (επιτρέπεται η ελέυθερη χρήση με αναγραφή της πηγής)

Ειδική ορολογία:

Ο.Τ: Είναι η συντομογραφία για το Οικοδομικό τετράγωνο

Κοινόχρηστοι Χώροι: Δρόμοι, πλατείες, άλση, παιδικές χαρές κλπ.

Κοινωφελείς χώροι: Προορίζονται για κτίρια κοινής ωφελείας (σχολεία, νοσοκομεία κλπ)

Πλάτος δρόμου: Το μήκος μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών

Προκήπιο η πρασιά: Το τμήμα του Οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής.

Πρόσωπο οικοπέδου: Είναι το όριο προς τον κοινόχρηστο χώρο.

Κτίριο: Κάθε κατασκευή που προορίζεται για παραμονή ανθρώπων ή ζώων, για άσκηση επαγγέλματος (βιοτεχνία, γραφείο), για αποθήκευση προϊόντων, για τοποθέτηση μηχανημάτων κλπ.

Κατασκευή: : Κάθε άλλο τεχνικό έργο (φράκτης, στέγαστρο, πλατείες, παγκάκια κλπ)

Εγκατάσταση στο κτίριο: Οι ανελκυστήρες, ο κλιματισμός, η θέρμανση, τα ηλεκτρολογικά κλπ

Κατασκευές συμπλήρωσης: Είναι τα υπόλοιπα τμήματα (τούβλα, στέγες, κουφώματα, πλακάκια κλπ)

Φέρουσα κατασκευή: Είναι η κατασκευή που μεταφέρει τα φορτία (βάρος) στο έδαφος αλλά και όλες τις δυνάμεις που ενεργούν στο κτίριο ( σεισμός, άνεμος κλπ). Μπορεί να είναι από σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο κλπ

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved