Επιλογή δομικών υλικών ανάλογα με τις ιδιότητες τους

Τα δομικά υλικά έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά και ικανότητες οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε κατασκευαστικό έργο. Μερικές γνωστές ιδιότητες των δομικών υλικών είναι το βάρος, το χρώμα, η αντοχή στις εξωτερικές επιδράσεις (κλιματολογικές συνθήκες, ρύπανση κτλ), η θερμοαγωγιμότητα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα, η αντοχή στις χημικές επιδράσεις κτλ.

χαλυβας

Φυσικά κάθε υλικό έχει το δικό του συνδυασμό ιδιοτήτων που το κάνει μοναδικό. Επίσης κάθε υλικό έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για να επιλέξει ο μελετητής τα κατάλληλα υλικά θα πρέπει να γνωρίζει αφενός τις ιδιότητες των διαθέσιμων υλικών και αφετέρου τους εξωτερικούς παράγοντες που πρόκειται να επιδρούν και να επηρεάζουν το εργο.

Οι ιδιότητες των δομικών υλικών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Χημικές Ιδιότητες
 • Φυσικές Ιδιότητες 
 • Μηχανικές και
 • Τεχνικές ή τεχνολογικές Ιδιότητες.

Από τις παραπάνω κατηγορίες εκείνες που απασχολούν το μελετητή ενός κτιριακού έργου, είτε πρόκειται για κατασκευή νέου κτιρίου είτε για ανακαίνιση διαμερίσματος είναι οι φυσικές και οι κυρίως οι μηχανικές ιδιότητες των δομικών υλικών. 

Φυσικές ιδιότητες είναι εκείνες που περιγράφουν τη συμπεριφορά του υλικού στις εξωτερικές επιδράσεις και αναφέρονται στο χρώμα, την πυκνότητα, το πορώδες, την υδατοπερατότητα κ.ά. Σημαντικές φυσικές ιδιότητες ενός δομικού υλικού είναι η πυκνότητα, το ειδικό βάρος, η απορροφητικότητα, η αντοχή στον παγετό, η διαστολή-συστολή, η θερμική αγωγιμότητα, η θερμική αντοχή, η αντοχή στη φωτιά και η αντοχή σε διάβρωση.

Μηχανικές ιδιότητες είναι αυτές που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των υλικών κάτω από την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων. Η συμπεριφορά αυτή εξαρτάται αφενός από το είδος των καταπονήσεων και τον τρόπο που δρουν και αφετέρου από τις ιδιότητες των υλικών. Λόγω των καταπονήσεων μπορεί να συμβεί παραμόρφωση του υλικού. Αν η παραμόρφωση εξαφανίζεται μετά την απομάκρυνση του φορτίου που προκάλεσε την παραμόρφωση, η παραμόρφωση ονομάζεται ελαστική. Όταν όλη ή μέρος της παραμόρφωσης παραμένει ακόμη και μετά την απομάκρυνση του φορτίου τότε η συμπεριφορά του υλικού είναι ανελαστική και η παραμόρφωση ονομάζεται μόνιμη ή πλαστική. Ορισμένες κατηγορίες υλικών όπως τα κεραμικά, οι λίθοι και το σκυρόδεμα, ονομάζονται ψαθυρά υλικά επειδή όταν η τάση υπερβεί το όριο ελαστικότητας, το υλικό θραύεται. Αντίθετα τα μεταλλικά και τα πλαστικά υλικά παθαίνουν μόνιμη παραμόρφωση όταν η τάση υπερβεί το όριο ελαστικότητας. Τα υλικά αυτά ονομάζονται πλαστικά, συνεκτικά ή όλκιμα. Μερικές μηχανικές ιδιότητες των δομικών υλικών είναι η αντοχή σε θλίψη, η αντοχή σε εφελκυσμό, η αντοχή σε κάμψη, η αντοχή σε διάτμηση, η αντοχή σε κρούση, η αντοχή σε τριβή, κ.ά.

Τεχνικές ιδιότητες είναι οι φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών οι οποίες δεν μεταβάλλονται κατά την επεξεργασία τους. Για παράδειγμα ο χάλυβας και το αλουμίνιο μετατρέπονται σε φύλλα ή σύρματα χωρίς να ελαττωθεί η αντοχή τους αλλά και οι λοιπές ιδιότητές τους. Οι σημαντικότερες τεχνολογικές ιδιότητες είναι το εργάσιμο, η ελατότητα, η ολκιμότητα, το εύχυτο, η συγκολλητότητα.

Για οποιοδήποτε έργο που αφορά σε ανακαίνιση κτιρίου επισκεφτείτε την κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Φούσκα.


www.anakainisispitiou.gr

Σχετικά Άρθρα

 • Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να έχουμε τη δυνατότητα ορθής επιλογής δομικών υλικών σε μία κατασκευή; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να έχουμε τη δυνατότητα ορθής επιλογής δομικών υλικών σε μία κατασκευή;

  Ένα κτίριο εκτός από όμορφο πρέπει να είναι λειτουργικό και ανθεκτικό, πρέπει δηλαδή να αντέχει στη φθορά του χρόνου, στις καταπονήσεις, στους σεισμούς, στις καιρικές συνθήκες κτλ. Σήμερα στη διάθεση του μελετητή υπάρχουν εκατοντάδες υλικά ενώ προστίθενται συνεχώς νέα υλικά με καινοτόμες ιδιότητες. Ο αρχιτέκτονας ή διακοσμητής, πριν επιλέξει τα καταλληλότερα υλικά για ένα κτιριακό έργο θα πρέπει να γνωρίζει αφενός τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου αφετέρου τις ιδιότητες των υλικών.

  Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/106 τα υλικά πρέπει να εξασφαλίζουν:

  • Μηχανική αντοχή και ευστάθεια.
  • Πυρασφάλεια.
  • Προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
  • Ασφάλεια χρήσης.
  • Προστασία από το θόρυβο.
  • Οικονομία ενέργειας.
  • Οικονομικότητα.

  Για να έχει λοιπόν ο μελετητής τη δυνατότητα ορθής επιλογής δομικών υλικών σε μια κατασκευή θα πρέπει να γνωρίζει τις παρακάτω βασικές ιδιότητες των υλικών.

  • Την Αντοχή στη φθορά του χρόνου και στις κάθε είδους καταπονήσεις. Εξυπακούεται επίσης ότι το υλικό θα έχει στατική επάρκεια.
  • Την συμπεριφορά του υλικού στη φωτιά .
  • Το οικολογικό αποτύπωμα του υλικού, δηλαδή αν ρυπαίνει το περιβάλλον, αν είναι ανακυκλώσιμο κτλ. Επίσης, αν περιέχει ή εκλύει ουσίες που μπορεί να βλάψουν την υγεία των χρηστών, όπως για παράδειγμα αμίαντο και φορμαλδεΰδη.
  • Αν είναι ασφαλές στη χρήση . Για παράδειγμα, το δάπεδο στο μπάνιο δεν πρέπει να είναι ολισθηρό.
  • Τις ηχομονωτικές και ήχοαπορροφητικές ιδιότητες.
  • Τις ιδιότητες του υλικού σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας. Για παράδειγμα, ένα πέτρινος τοίχος μεγάλου πάχους προσφέρει θερμομόνωση και έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Αντίθετα, ένας τοίχος από τούβλα χωρίς θερμομόνωση έχει μεγάλες απώλειες τις απώλειες θερμότητας.
  • Το κόστος του υλικού. Ωστόσο, στο κόστος συμπεριλαμβάνεται εκτός από το κόστος αγοράς και το κόστος μεταφοράς από τον προμηθευτή στο εργοτάξιο, το κόστος εγκατάστασης, το κόστος συντήρησης αλλά και η διάρκεια ζωής του υλικού. Αν για παράδειγμα, επιλέξουμε ένα υλικό που έχει χαμηλό κόστος αγοράς αλλά χρειάζεται τακτική συντήρηση, τότε ενδεχόμενα να προκύψει ακριβότερο από ένα υλικό με υψηλό κόστος αγοράς αλλά μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης.

  Πολλές φορές οι απαιτήσεις ενός χώρου ή ενός κτιρίου είναι πολλές και αντικρουόμενες. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κάποιο υλικό που να ικανοποιεί εξίσου όλες τις απαιτήσεις στον ίδιο. Ο μελετητής λοιπόν, θα πρέπει να συνεκτιμήσει τις ιδιότητες του κάθε υλικού και να επιλέξει το πλεονεκτικότερο, χωρίς ωστόσο να κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια και στην ευστάθεια.

  Δείτε μερικά παραδείγματα επιλογής υλικών ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου:

  • Αν ένα κτίριο δέχεται εξωτερικά έντονη ηλιακή ακτινοβολία τότε ο μελετητής θα πρέπει να επιλέξει υλικά ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία.
  • Αν ένα κτίριο βρίσκεται σε περιοχή με έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση ή κοντά στη θάλασσα και η μελέτη προβλέπει την τοποθέτηση μεταλλικών, εξωτερικών κιγκλιδωμάτων, τότε ένα κατάλληλο υλικό θα μπορούσε να είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας.
  • Αν ένα κλιμακοστάσιο δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, για παράδειγμα βρίσκεται σε δημόσια υπηρεσία, τότε το υλικό του δαπέδου πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό.
  • Αν ένας χώρος έχει υγρασία, τότε τα υλικά πρέπει να είναι ανθεκτικά στην υγρασία, στη μούχλα κτλ.

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved