Προσανατολισμός κτιρίου και σκίαση

Ο προσανατολισμός ενός κτιρίου, δηλαδή η χωροθέτηση του στο οικόπεδο σε σχέση με τον άξονα Βορράς - Νότος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δεδομένα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο αρχιτέκτονας του κτιρίου προκειμένου να σχεδιάσει τα ανοίγματα, δηλαδή τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες. Ωστόσο ο προσανατολισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων σκίασης είτε πρόκειται για εξωτερικά συστήματα σκίασης, όπως για παράδειγμα τέντες, περσίδες, πέργκολες, παντζούρια κτλ., είτε για εσωτερικά συστήματα σκίασης, όπως για παράδειγμα κουρτίνες και ρολά. Ανάλογα με τον προσανατολισμό του κτιρίου, η κάθε όψη δέχεται και διαφορετική ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε όψη, πρέπει να ακολουθείται διαφορετική στρατηγική προστασίας από τις ηλιακές ακτίνες.

Νότιος προσανατολισμός.

Οι νότιες όψεις θεωρούνται οι πιο πλεονεκτικές και για αυτό, πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί και κτίσματα είναι προσανατολισμένα στο νότο. Οι νότιες όψεις απολαμβάνουν τον ήλιο το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Για αυτό, στις νότιες όψεις συνιστάται η δημιουργία των περισσότερων και μεγαλύτερων υαλοστασίων. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηλιακές ακτίνες εισέρχονται στο εσωτερικό του κτιρίου και έτσι μεγιστοποιούνται τα οφέλη θέρμανσης από τον ήλιο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ωστόσο, ενώ το χειμώνα ο ήλιος είναι επιθυμητός, καθώς συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση, το καλοκαίρι ο ήλιος πρέπει να αποτρέπεται. Για αυτό, πάνω από τα ανοίγματα των νότιων όψεων θα πρέπει να δημιουργούνται είτε οριζόντια σταθερά στέγαστρα (πχ. περσίδες) είτε κινητά (πχ. τέντες). Επειδή ο ήλιος κινείται νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά, τα στέγαστρα θα πρέπει να εκτείνονται από τα δεξιά και από τα αριστερά του ανοίγματος. Θα πρέπει δηλαδή να είναι μεγαλύτερα από το πλάτος του παραθύρου ή της μπαλκονόπορτας.

Ανατολικός προσανατολισμός.

Οι ανατολικές όψεις δέχονται ακτινοβολία πριν από το μεσημέρι ενώ την υπόλοιπη ημέρα δέχονται την επίδραση της διάχυτης ακτινοβολίας της ατμόσφαιρας. Στην ανατολή ο ήλιος είναι χαμηλά και ως εκ τούτου οι ηλιακές ακτίνες εισέρχονται βαθιά μέσα στο χώρο. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να τοποθετούνται επαρκή συστήματα σκίασης, είτε εξωτερικά (οριζόντια και κατακόρυφα), είτε εσωτερικά (κουρτίνες και ρολά), καθώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι ακτίνες προκαλούν υπερθέρμανση των χώρων. Μια εξίσου καλή λύση είναι οι φυτεύσεις φυλλοβόλων δέντρων. Τα φυλλοβόλα δέντρα αποτελούν ιδανική επιλογή για ανατολικές όψεις καθώς απορρίπτουν τα φύλλα τους το χειμώνα και έτσι επιτρέπουν το χειμερινό ηλιασμό.

Δυτικός προσανατολισμός.

Οι δυτικές όψεις δέχονται ακτινοβολία από το μεσημέρι και μετά. Ο ήλιος είναι χαμηλά και έτσι οι ηλιακές ακτίνες εισέρχονται βαθιά μέσα στο χώρο. Ο δυτικός προσανατολισμός είναι εξαιρετικά μειονεκτικός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καθώς συμβάλει στην υπερθέρμανση των εσωτερικών χώρων. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να σχεδιάζονται περιορισμένα υαλοστάσια, σε μέγεθος και αριθμό, αλλά και να τοποθετούνται οπωσδήποτε επαρκή συστήματα σκίασης. Οι φυτεύσεις επίσης συμβάλουν στην αποτελεσματική σκίαση των δυτικών όψεων.

Βόρειος προσανατολισμός.

Οι βόρειες όψεις δέχονται πολύ μικρό ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας και μόνο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Συνεπώς, οι ανάγκες για εξωτερική σκίαση είναι ελάχιστες ως μηδενικές. Μάλιστα επειδή, ο βόρειος προσανατολισμός προσφέρει σταθερό φυσικό φωτισμό, σε αρκετές περιπτώσεις αποφεύγεται και η τοποθέτηση κουρτινών και ρολών, εκτός αν επιβάλλονται για λόγους ιδιωτικότητας.

Τα συστήματα σκίασης αποτελούν σημαντικό εργαλείο στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο για το χειμώνα όσο και για το καλοκαίρι. Για να επιλέξετε τα κατάλληλα συστήματα σκίασης επισκεφτείτε την κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Φούσκα. Στην ιστοσελίδα μπορείτε είτε να βρείτε ολοκληρωμένα πακέτα ανακαίνισης είτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να λάβετε προσφορά ανακαίνισης.

www.anakainisispitiou.gr

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved