Βιομηχανικά δάπεδα (xυτά, εμποτισμού και επιστρώσεις)

Τα βιομηχανικά δάπεδα χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικούς, αποθηκευτικούς και εμπορικούς χώρους, όπου οι απαιτήσεις για αντοχή, για τακτικό καθάρισμα με ισχυρά απορρυπαντικά, για άνετη και ασφαλή εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνθήκες που επικρατούν στους παραπάνω χώρους μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Πτώσεις βαρέων αντικειμένων.
  • Διέλευση μεγάλου αριθμού ατόμων.
  • Μετακινήσεις τροχήλατων οχημάτων και τροχήλατου εξοπλισμού με σημαντικό βάρος.
  • Διαρροές υγρών, όπως λαδιών, οξέων, νερού, χημικών κτλ.
  • Ισχυρές τριβές.
  • Συχνή επαφή με ισχυρά καθαριστικά.

Η σύγχρονη τεχνολογία των δομικών υλικών έχει αναπτύξει νέα υλικά που ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις ή έχει καταφέρει να βελτιώσεις τις ιδιότητες δημοφιλών, παραδοσιακών υλικών όπως είναι τα κεραμικά πλακάκια και το τσιμεντοκονίαμα. Συνοπτικά, τα βιομηχανικά δάπεδα κατασκευάζονται με βάση τις πολυμερείς συνθετικές ρητίνες και τα ινοπλισμένα κονιάματα. Οι τύποι βιομηχανικών δαπέδων, ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης και τοποθέτησης είναι οι εξής:

  • Χυτά δάπεδα.
  • Δάπεδα εμποτισμού και
  • Επιστρώσεις.

Όσον αφορά στα χυτά δάπεδα, αυτά διακρίνονται σε εποξεικά και τσιμεντούχα. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η επιτόπου ανάμιξη του μίγματος των συστατικών και η διάστρωση με αυτοεπίπέδωση. Τα εποξεικά είναι ριτηνοκονιάματα, δηλαδή μίγματα εποξεικών ρητινών (οι ρητίνες αποτελούν τη συνδετική ουσία) με κατάλληλα αδρανή και χρωστικές ουσίες. Τα τσιμεντούχα έχουν ως συνδετική ουσία το τσιμέντο, με προσθήκη χημικών πρόσμικτων (υδατοδιαλυτές ρητίνες) για βελτίωση των ιδιοτήτων τους.

Τα δάπεδα εμποτισμού αποτελούν την περισσότερο οικονομική και εύκολη λύση για χώρους χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις και χωρίς την ανάγκη κάλυψης σημαντικού μεγέθους ελαττωμάτων του υποβάθρου. Εφαρμόζονται απευθείας επάνω σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, με επάλειψη, δημιουργώντας μεμβράνη πάχους μικρότερη του 1mm. Για τον εμποτισμό χρησιμοποιούνται κυρίως εποξεικές ρητίνες χωρίς διαλύτες που προσδίδουν στην επιφάνεια αντοχή στην τριβή, στον νερό και σε αραιά χημικά.

Τα βιομηχανικά δάπεδα, που ανήκουν στον τύπο των επιστρώσεων, αποτελούν κεραμικά πλακίδια (με εφυαλωμένη ή μη-εφυαλωμένη επιφάνεια) από ορυκτές πρώτες ύλες, όπως άργιλος, άμμος, χαλαζίας κτλ. Ανάλογα με τον τρόπο εργοστασιακής παραγωγής διακρίνονται σε πλακίδια εξώθησης και πλακίδια ξηρής συμπίεσης. Τα κεραμικά βιομηχανικά πλακίδια παράγονται σε ποικιλία διαστάσεων, αποχρώσεων και υφής. Επίσης παράγονται και ειδικά τεμάχια όπως γωνίες, σοβατεπί, πατήματα κλιμάκων κτλ.

Παρόλο που τα βιομηχανικά δάπεδα έχουν ταυτιστεί με τους βιομηχανικούς χώρους, τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους εντούτοις η σύγχρονη αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων έχει καταφέρει να τα εντάξει ακόμη και σε χώρους κατοικίας, σε πολυτελείς μπουτίκ, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια κτλ. Μερικοί τύποι βιομηχανικών δαπέδων μπορούν να βρουν εφαρμογή ακόμη και σε ανακαινίσεις σπιτιών προκειμένου να καλύψουν υφιστάμενα δάπεδα (πχ. μωσαϊκά). Για προσφορά ανακαίνισης επισκεφτείτε τη σελίδα της κατασκευαστικής εταιρείες του Ιωάννη Φούσκα στην Αθήνα.

Anakainisi oikiaswww.anakainisispitiou.gr.

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved