Ανακαίνιση κουζίνας: επιλογές και σχεδιασμός

Η κουζίνα αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά δωμάτια στο σπίτι σας. Θα πρέπει να είναι λειτουργική, άνετη, κομψή και ελκυστική. Η κουζίνα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον τρόπο ζωής σας. Η κατασκευαστική εταιρείας του Ιωάννη Φούσκα θα σας προτείνει οικονομική ανακαίνιση κουζίνας με την καλύτερη σχέση ποιότητας κόστους. 

Anakainisi oikias, ανακαίνιση οικίας, Γιαννης Φουσκαςwww.anakainisispitiou.gr

 

Η κουζίνα θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες σας για το μαγείρεμα, την αποθήκευση σκευών και τροφίμων και το χώρο για καθημερινή τραπεζαρία. 

Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στο σχεδιασμό της κουζίνας, αλλά το πρώτο βήμα πριν από την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών ή την αναζήτηση επίπλων κουζίνας είναι να θέσετε κάποιους στόχους για το χώρο σας.

Αρχικά μελετήστε τις μεταβλητές που επηρεάζουν το σχεδιασμό της, όπως

 • Το μέγεθος του χώρου
 • Η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων
 • Ο τρόπος ζωής σας
 • Ο προϋπολογισμός σας για την ανακαίνιση
 • Η κατάσταση του κτιρίου και των υποδομών

 ανακαίνιση κουζίνας, κόκκινα ντουλάπια κουζίνας, κόκκινη κουζίνα

Ανακαίνιση κουζίνας Ιλίσια από την κατασκευαστική εταιρεία Ιωάννης Φούσκας

Μέγεθος 

Το κάθε τετραγωνικό εκατοστό του χώρου είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε μια μικρή κουζίνα. Το μέγεθος της κουζίνας σας θα υπαγορεύσει τη διάταξη των ντουλαπιών, αν υπάρχει περιθώριο για νησίδα, τραπέζι φαγητού, αν μπορεί να δημιουργηθεί πρόσθετος χώρος αποθήκευσης, ώστε να αξιοποιηθεί όλος ο χώρος της.

 ανακαίνιση κουζίνας, ψηφίδες, πλακάκια, κουζίνα

Ανακαίνιση κουζίνας στην Αθήνα από την κατασκευαστική εταιρεία Ιωάννης Φούσκας

Θέση και μέγεθος των ανοιγμάτων

Πολλές φορές οι πόρτες και τα παράθυρα δεν βρίσκονται στη θέση που θέλουμε, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό να την τροποποιήσουμε, οπότε η νέα διάταξη μπορεί να προσαρμοστεί στα υπάρχοντα ανοίγματα, αλλά να είναι αποτελεσματικότερη από την υπάρχουσα, π.χ. ο νεροχύτης να προβλεφθεί κάτω από το παράθυρο.

Εξετάζοντας την υπάρχουσα διάταξη της κουζίνας σας, σκεφθείτε τις απαιτούμενες αλλαγές στη διάταξη, ώστε η διαδικασία του μαγειρέματος να έχει βολική ροή, να μπορούν να μαγειρεύουν περισσότερα του ενός άτομα, να  σερβίρουν κλπ.

Ο τρόπος ζωής σας

Ο αριθμός και η ηλικία των ατόμων της οικογένειας, η καθημερινότητα σας, η χρήση της κουζίνας επηρεάζουν τις επιλογές σε είδη ηλεκτρικών συσκευών, ντουλαπιών, επενδύσεις τοίχων, δαπέδου, πάγκου, τρόπος φωτισμού και θέσεις φωτιστικών. Αν υπάρχει χώρος και θέλετε η κουζίνα να αποτελεί χώρο συγκέντρωσης της οικογένειας μπορείτε να προβλέψετε ένα μικρό καθιστικό. Αν ο χώρος είναι μικρός διατίθεται αποκλειστικά για μαγείρεμα.

Γενικά μια ολική ή μερική ανακαίνιση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής σας. Δείτε προσφορές για κόστος ανακαίνισης κουζίνας. 

Ο προϋπολογισμός σας για την ανακαίνιση

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της ανακαίνισης είναι να αποφασίσετε το ποσόν που θέλετε να διαθέσετε. Χωρίς σαφή προϋπολογισμό, θα έχετε πρόβλημα να αποφασίσετε την έκταση της ανακαίνισης. Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιέχει και δαπάνες απρόβλεπτες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης και δεν μπορούν να υπολογιστούν εξαρχής. Ένα μέσο ποσοστό απρόβλεπτων δαπανών είναι 10% του προϋπολογισμού. 

Κατάσταση του κτιρίου και των υποδομών

Η παλαιότητα του σπιτιού άρα και της κουζίνας εξετάζεται, καθώς μπορεί να προκύψει μετά τον έλεγχο ανάγκη αντικατάστασης  των υποδομών, δηλ. της υδραυλικής και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι η τεχνολογία που θα εγκατασταθεί στη νέα κουζίνα θα λειτουργεί απρόσκοπτα.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ανακαίνιση της κουζίνας απαιτεί πολλές ειδικότητες ειδικών και καλό συντονισμό τους για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Πολλές φορές είναι δύσκολο ο ιδιοκτήτης να αναλάβει μόνος του την επιστασία, οπότε η καλύτερη λύση είναι η ανάθεση σε κάποια εταιρία ανακαινίσεων, η οποία λόγω της εμπειρίας της  θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα προσφέροντας και καλύτερο αποτέλεσμα!

Σχετικά Άρθρα

 • Οι 7 αρχές του εργονομικού σχεδιασμού Οι 7 αρχές του εργονομικού σχεδιασμού

  Ο εργονομικός σχεδιασμός βασίζεται στη μελέτη του ανθρώπου και πιο συγκεκριμένα στη μελέτη διαφόρων ανθρωπομετρικών στοιχείων, όπως στις διαστάσεις του σώματός τους, στη σωματική διάπλαση, στους τρόπους που ο άνθρωπος κινείται, κάθεται, βασίζει, ξαπλώνει κτλ, στις δυνατότητες των αισθήσεών του, όπως στην όραση, στην αφή και στην ακοή. Σημαντική είναι επίσης και η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Αυτό σημαίνει, ότι η εργονομία δεν εξαντλείται μόνο στη μελέτη των ελάχιστων διαστάσεων αλλά και στο πως βιώνει ένας άνθρωπος το περιβάλλον του.

 • Σχεδιάζοντας εσωτερικούς χώρους με απαιτήσεις για ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους. Σχεδιάζοντας εσωτερικούς χώρους με απαιτήσεις για ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους.

  Οι περισσότερες προδιαγραφές που αφορούν στην εσωτερική αρχιτεκτονική των κατοικιών, όπως για παράδειγμα οι ελάχιστες διαστάσεις του μπάνιου, το ύψος του πάγκου της κουζίνας, το καθαρό άνοιγμα των πορτών, η επικοινωνία μέσω κλιμακοστασίων, ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέσου χρήστη. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, οι προδιαγραφές αρχίζουν να γίνονται λιγότερο αυστηρές και περισσότερο ευέλικτες καθώς αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, για παράδειγμα στην ηλικία, στο φύλο, στη σωματική διάπλαση, στην ψυχολογία, στις ικανότητες κτλ.

  Μια σημαντική κατηγορία χρηστών που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και τα ηλικιωμένα άτομα. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί να είναι άτομα με κινητικά προβλήματα, με δυσκολίες όρασης κτλ. Η συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να είναι είτε μόνιμη, είτε προσωρινή, για παράδειγμα ένα άτομο χρειάζεται το αναπηρικό καρότσι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα κινητικά προβλήματα εμφανίζονται τις περισσότερες φορές στη διάρκεια ζωής του ατόμου. Αυτό σημαίνει, ότι ενδεχόμενα να απαιτηθεί στοχευμένη ανακαίνιση σπιτιού προκειμένου να ανταποκρίνονται οι χώροι στις απαιτήσεις του ατόμου.

  Δυστυχώς, πολλές από τις προδιαγραφές που αφορούν στις ελάχιστες διαστάσεις των χώρων, όπως επίσης η ύπαρξη σκαλοπατιών στην κατοικία αλλά και πλήθος υλικών δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Αμεα και των ηλικιωμένων ατόμων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ατόμου που κινείται με αναπηρικό καρότσι οι πόρτες, οι διάδρομοι κίνησης, ο ελεύθερος χώρος γύρω από τα έπιπλα, το μπάνιο κτλ, πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να χωρά άνετα το αναπηρικό καρότσι. Το ύψος του πάγκου της κουζίνας πρέπει να μειωθεί στα 71-76 εκ. (από τα 90 εκ) για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άτομο ενώ κάτω από τον πάγκο ο χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος για να χωρά το καρότσι. Τα ράφια, τα ντουλάπια, οι διακόπτες, τα χερούλια των παραθύρων και γενικά τα στοιχεία του χώρου πρέπει να βρίσκονται σε χαμηλότερο ύψος.

  Τα προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ κτίρια

  Με το όρο προσβάσιμο περιγράφεται το κτίριο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα από άτομα με ειδικές ανάγκες (κυρίως από άτομα με κινητικά προβλήματα). Όταν λέμε χρήση εννοούμε ότι το άτομο μπορεί να μπει μέσα στο κτίριο, να επισκεφτεί του περισσότερους χώρους, να κινηθεί άνετα αλλά και να εξέλθει με ασφάλεια σε περίπτωση ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός) χωρίς της βοήθεια άλλου ατόμου.

  Ωστόσο, ο σχεδιασμός προσβάσιμων κατοικιών σε μεγάλη κλίμακα κρίνεται πολλές φορές μη- εμπορικός και μη- βιώσιμος οικονομικά. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή, να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται προσβάσιμες κατοικίες αν δεν πρόκειται να κατοικηθεί από άτομο με κινητικές δυσκολίες. Για αυτό το λόγο, η τελευταία τάση είναι ο σχεδιασμός κτιρίων που προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη.

  Τα κτίρια που προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη

  Τα κτίρια που προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήση διαθέτουν όλη την υποδομή (μηχανολογική και κτιριακή) έτσι ώστε να μπορούν να μετατραπούν, εφόσον χρειαστεί, σε προσβάσιμα κτίρια. Ομοίως, όταν η ανάγκη πάψει να υπάρχει το κτίριο μπορεί να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση. Ένα παράδειγμα είναι το κλιμακοστάσιο, που με την προσθήκη μηχανισμού ανύψωσης, μπορεί να εξυπηρετήσει άτομα που κινούνται με καρότσι. Η ανακαίνιση με στόχο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ατόμων με κινητικά προβλήματα ή ηλικιωμένων ατόμων μπορεί δεν έχει απαραίτητα υψηλό κόστος. Για φθηνή ανακαίνιση επισκεφτείτε την κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Φούσκα.

  Κτίρια για ηλικιωμένους

  Ο σχεδιασμός κτιρίων για άτομα τρίτης ηλικίας αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών των συγκεκριμένων ατόμων. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ανάλογα με τις ανάγκες, η κατοικία ενδέχεται να πρέπει να υποστηρίξει την πλήρη νοσηλεία του ατόμου στο σπίτι, να παρέχει διευκολύνσεις την επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης, να διαθέτει συστήματα επίβλεψης από τα συγγενικά πρόσωπα κτλ. Γενικά, οι συγκεκριμένες κατοικίες συνιστάται να κατασκευάζονται μέσα στον αστικό ιστό και όχι σε απομονωμένες περιοχές προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων για περπάτημα, ψώνια, επισκέψεις σε ιατρούς, κοινωνικοποίηση κτλ.

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved