Τεχνικά - decobook.gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το μάρμαρο είναι συνυφασμένο με την Ελλάδα. Καταρχήν η αντιμετώπισή ως δομικό υλικό με εξαιρετικές αισθητικές δυνατότητες, ξεκίνησε από τη χώρα μας. Επιπλέον το μάρμαρο αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή για τον τόπο μας.
Σελίδα 22 από 22

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved